Eiendomsmeglere kan bli dømt til å betale erstatning til boligkjøpere dersom de ikke videreformidler selgers aksept av bud. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Eiendomsmeglere kan bli dømt til å betale erstatning til boligkjøpere dersom de ikke videreformidler selgers aksept av bud. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Eiendomsmegler må betale erstatning etter budrunde-svikt

En eiendomsmegler er dømt til å betale en boligkjøper erstatning etter å ikke ha formidlet beskjed om at boligselger hadde akseptert kjøperens tilbud.

Det går fram av en ny dom fra Høyesterett torsdag.

Den aktuelle saken dreide seg om et boligsalg i Oslo, der kjøperen ga et bud som ble akseptert av selger innen akseptfristen. Eiendomsmegleren videreformidlet imidlertid ikke selgerens aksept til budgiveren, og følgelig kom ikke bindene avtale i stand.

Det endte til slutt med at leiligheten gikk til samme kjøper for 150.000 kroner mer enn det som ville vært den opprinnelige avtalen.

– I motsetning til lagmannsretten har Høyesterett kommet til at eiendomsmegleren handlet erstatningsbetingende uaktsomt overfor budgiveren, fordi han ikke videreformidlet selgerens første aksept, heter det i torsdagens dom.

– Budgiveren blir tilkjent erstatning fra eiendomsmeglingsforetaket og dets forsikringsselskap tilsvarende differansen mellom det opprinnelige budet og den endelige kjøpesummen, heter det videre.