Eidsvåg skole og idrettshall

Prosjektsjef Simen Nord i  OBAS Vest tester amfi nær biblioteket.
Obaslogo

Obaslogo

LinkArkitektur

LinkArkitektur

Splitkonlogo

Splitkonlogo

ByggmesterenVest

ByggmesterenVest

Kranproffen

Kranproffen

ØysteinTvedt

ØysteinTvedt

Vestnorsk

Vestnorsk

MimaxBergen

MimaxBergen

OsBlikk

OsBlikk

I Eidsvåg i Bergen har OBAS Vest ført opp ny skoledel og idrettshall og totalrehabilitert et skolebygg fra 1952.

Fakta

Sted: Eidsvåg, Bergen

Prosjekttype: Nybygg og rehab skole og nybygg idrettshall

Kontraktssum: 270 millioner kroner ekskl. mva.

Bruttoareal: 8.700 kvadratmeter

Byggherre: Etat for Utbygging, Bergen kommune

Totalentreprenør: OBAS Vest

Arkitekt: LINK Arkitektur

Landskapsarkitekt: Multiconsult

Totalrådgiver: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Rivning: R3 Entreprenør l Grunnarbeid: Roger Jordalen Maskin l Utomhus: Anleggsgartnermester Wikholm l Sandwichfasader: GH Prosjekt l Massivtre og limtre: Splitkon l Stålleverandør: Alsaker stål l Taktekking: Protan Entreprenør og Tak-Vest l Glass og fasade: Holvik Glass l Blikkenslager: Os Blikk & Fasade l Tømrer: Byggmesteren Vest l Innredning: Bergen Bygg System l Maler: Fasade og Interiør l Tepper og gulvbelegg: Øystein Tvedt l Murer: Flis og Mur l Rørlegger: Anders O Grevstad l Elektro: FLM Elektro l Ventilasjon: Hamstad l Automasjon: Nordomatic l Sprinkler: Total Sprinkler l Lås og beslag: Låssenteret l Energibrønner: Vestnorsk Brunnboring l Sportsutstyr: Unisport l Kjøkken: Norrøna Stor-kjøkken l Stillas: Pilar Stillas l Heis: TK Elevator l Betongsaging og kjerneboring: Mimax Betongsaging Bergen

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Etat for Utbygging i Bergen kommune. LINK arkitektur har tegnet skolen, som er ført opp i en totalentreprise. Samlet areal er på 8.700 kvadratmeter. Kontraktssummen er på 270 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var høsten 2021 og skole og idrettshall stod ferdig i april i år.

Dimensjonert for 300 elever

Nytt og eksisterende skolebygg har et samlet areal på 6.700 kvadratmeter. Bygget som rommer idrettshallen er på 2.500 kvadratmeter.

Eidsvåg skole er en barneskole med sju klassetrinn og er dimensjonert for 300 elever. Den kan forholdsvis enkelt bygges ut til å romme 360 elever. Elevene holder til i klasserom med egne innganger. Skolen har cirka 50 arbeidsplasser og spesialrom for tresløyd, tekstil/tegning, forskning, musikk/dans/drama, undring/utforsking, skolekjøkken, sanserom og bibliotek. Det er to amfi i nybygget, det største med plass til 150 elever.

Idrettshallen er på 45 x 25 meter og rommer en fullskala håndballbane. Den kan også brukes til en rekke andre idretter. Gulvet er et kombielastisk sportsgulv.

På idrettshallens østside er det cirka 12 biloppstillingsplasser.

Komplekst

Prosjektsjef Simen Nord i OBAS Vest forteller at prosjektet har vært komplekst.

– Vi har hatt nybygg og rehabilitering, passivhuskrav, skole i full drift på nabotomten og omlegging av vei. I den eksisterende skoledelen har vi hatt lave takhøyder, noe som har lagt føringer på fremføring av nye tekniske anlegg. Vi har praktisert BIM og Lean Construction i prosjektet, sier Nord.

Arkitektonisk variasjon

Sivilarkitekt Kristian Martin Bech i LINK arkitektur forteller at utgangspunktet for prosjektet var at hovedbygget fra 1952 beholdes, mens de øvrige byggene i skoleanlegget rives og erstattes med nybygg. I planprosessen ble det også vedtatt at stor idrettshall skulle bygges parallelt med ny skole.

– 1952-bygget er den nye skolens hjørnestein. Tilbygget er plassert slik at skoleanlegget får en U-form. Gårdsplassen mellom fløyene har et iøynefallende leke- og aktivitetsområde, beregnet for småskole-elevene. Idrettshallen er plassert nord på tomten, som et selvstendig bygg, og lavere i terrenget. Taket på idrettshallen er blitt en attraktiv del av uteområdet, sier Bech.

De nye byggene på tomten er utformet og plassert slik at 1952-bygget står frem som et landemerke. Tilbygg og idrettshall understreker dette, men bidrar samtidig til et helhetlig anlegg. Skolen er godt synlig i Eidsvåg. Derfor er det viktig at dimensjonering og skala gir arkitektonisk variasjon, noe som også ses på som en tilpasning til naboskapet som består av småhusbebyggelse.

– Tilbyggets utforming er enkel, og har samtidig en arkitektonisk frihet. Tilbygg og 1952-bygget er forbundet med et mellombygg med hovedinngang og en luftig vestibyle. Kantine og vestibyle blir det naturlige knutepunktet i bygget, omkranset av eksisterende fløy på sørøst side og nybyggets fløy på nordvest side. Vestibylen strekker seg over tre etasjer og har godt utsyn mot Eidsvågen med båthavnen i nordøst, og god kontakt med ankomst og lekeområde på sørvest siden. Rommet blir skolens møtested med varierte sitteplasser som ønsker både elever, ansatte og besøkende velkommen. Idrettsbygget er plassert inn i terrenget og utformet med en avtrapping som reduserer høydevirkningen. Det er overdekket, utvendig, forbindelse mellom skole og idrettshall, sier Bech.

Eksteriør gjenskapt

1952-bygget sitt opprinnelige eksteriør er gjenskapt med farger, og med veksling mellom pussflater og slemmet tegl, noe som er resultat av samarbeid med byantikvaren i Bergen. Det er også innslag av frilagt tegl i dette bygget.

– Tilbygget viderefører både materialbruk og farger i eksteriøret. Selv om tilbygget er konstruert med trekontruksjoner, er fasaden forblendet med tegl og pussplater. Inntrukne partier har kledning med frilagt tegl. Vindu- og dørfarger er lik for hele anlegget. Idrettshallen har også puss og frilagt tegl, og samme farge som skoleanlegget. Farge og materialbruk binder sammen bygningskomplekset. I interiøret er det valgt å understreke nytt og gammelt ved å benytte forskjellige materialer og farger. Hovedforskjellen er at 1952-byggets mur-karakter beholdes i interiøret, med malte flater i varme farger. Tilbyggets interiør er derimot basert på å ta fram trematerialer, noe som er mest synlig i vestibylen, sier Bech.

Tomtens størrelse og det omfattende prosjektet som skulle få plass på tomten var en utfordring.

– Ved å legge bygningene parallelt med hovedfløyen i 1952-bygget, samt aktivt utnytte terrengforskjeller, mener vi at løsningen ble god. En annen utfordring var å transformere interiøret i 1952-bygget til å bli funksjonelt og samtidig ivareta struktur og karakter. Det ble for eksempel løst med at den gamle gymsalen er blitt et flott og luftig biblioteks- og fellesområde. Foruten kunst i interiør (vestibyle, bibliotek) er det to utvendige verk, utført på fasader. Det mest synlige er kromatisk grønnmønstret innslag på idrettshallens høye fasade, utført av Kiyoshi Yamamoto, sier Bech.

Passivhus

Ny skoledel og idrettshall er prosjektert og ført opp etter Tek17 og skal klassifiseres som passivhus.

Oppvarming skjer med radiatorer i eksisterende bygg og med vannbåren gulvvarme i nybygg og er basert på 22 borehull som går 200 meter ned i grunnen. Garderobene i idrettshallen har elektrisk gulvvarme. Idrettshallen varmes via ventilasjon. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 76 kWh for nytt skolebygg og 82 kWh for idrettshallen. Både skolen og idrettshallen har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Tuntre

Eidsvåg skole og idrettshall ligger i Granlien på Eidsvåg. Grunnen består av fjell. Det er sprengt ut cirka 4.500 kubikkmeter faste masser der nytt skolebygg og idrettshall står. Det er lagt membran og laget ventilasjonshull under de nye bygningsdelene.

Et tuntre er flyttet og brukt som lekeapparat.

Den eksisterende delen av skolen ble tatt i bruk i 1952 og har rektangulær form. Fasaden er bevart. Konstruksjonen har fått forsterket bæring. Alle tekniske anlegg er nye.

Massivtre

Den nye skoledelen har L-form og danner sammen med den eksisterende delen et skjermet uteareal med lekeplass. Bærende konstruksjon (søyler, dragere, dekker og vegger) er av massivtre. Taket er tilnærmet flatt og har sedumdekke. Fasadene har luftet tegl, pusset tegl og pussede fasadeplater. Vestibylen har glassfasader.

På gulvene er det i hovedsak belegg (både linoleum og vinyl), litt parkett og flis i garderober og våtrom. Innervegger er i stål og gips. Det er systemhimling i klasserom og fellesareal og gipshimlinger i våtrom.

Idrettshallen har tilnærmet rektangulær form. Bærende konstruksjon er av stål og hulldekker. Taket er flatt og har lekeplass og idrettsbane. Fasadene har platekledning, tegl og stopuss. I hallen er det kombielastisk sporttsgulv.

Det ligger en stor energisentral i plan U i den nye skoledelen. Det er 300 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 400 millimeter i tak både i skoledel og idrettshall. U-verdi for vinduer og glassfasader er 0,65-0,7. Inntrukne vindu gir mindre belastning og lengre levetid. I nybygget er det aluminiumsvindu.

Både skoledel og idrettshall har universell tilgjengelighet.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 120 personer med.


Flere prosjekter