Edvardsløkka bo- og aktivitetssenter

Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021Edvardsløkka bo- og behadlingssenter i Kongsberg, 30.6.2021
Skanskalogo

Skanskalogo

Bølgeblikk

Bølgeblikk

NorskKonstruksjonsrådgivning

NorskKonstruksjonsrådgivning

GST

GST

Alseth

Alseth

Optimeralogo

Optimeralogo

Nordan

Nordan

På Kongsberg har Norges første omsorgsboliger bygget som plusshus, nå sett dagens lys. Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) engasjerte Skanska Husfabrikken i et arbeidsfellesskap med Skanska Norge, til byggingen av et bo- og aktivitetssenter i massivtre med 48 omsorgsboliger.

Fakta

Sted: Kongsberg

Prosjekttype: Omsorgsboliger

BTA: 5.502 kvm (med teknisk underetasje)

Byggherre: Kongsberg Kommunale Eiendom KF

Byggherreombud: Rambøll Norge

Totalentreprenør: Skanska Husfabrikken (arbeidsfellesskap med Skanska Norge)

Kontraktsum eks. mva.: 188 millioner kroner

Arkitekt: Bølgeblikk Arkitekter

LARK: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Norsk Konstruksjonsrådgivning l RIV: Sweco Norge l RIA: Brekke & Strand l RIBR: Afry l RIMiljø, RIEn: Skanska Teknikk l RIVA: Asplan Viak l ITB-koordinator: Rambøll Norge l RI Energi, BIM, tetthetsmåling, RIM, ITB og PGL: Skanska Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Brødrene Alseth l Treelementer: Skanska Husfabrikken l Brannisolering og - tetting: Firesafe l Massivtre: Splitkon l Dører: Daloc, Ulefos, A. Nørstad Bygg l Betongarbeider: Hæhre l Prefab betong: Loe Betongelementer l Konstruksjonsstål: Skanska Stålfabrikken l Smedarbeider: Jotne Ankers l Taktekking: Byggpartner l Blikkenslager: Teleblikk l Solavskjerming: KvintBlendex l Glassarbeider: H-Glass l Tømmerarbeider: GST l Flisarbeid: Mur og Flisarbeid l Gulvbelegg: Intep l Baderomskabiner: Parmarine l Lås, beslag og adgangskontroll: Låssenteret Kongsberg l Rør: Rørsenteret Kongsberg l Kulde og kjøl: Eptec l Ventilasjon: Ingeniør Oddbjørn Hagen l Elektro: Abicon l Velferdsteknologi: Netnordic l Solceller: Solcellespesialisten l Automatikk: Adoxor l Heis: Orona l Storkjøkken: E. Christiansen l Spilehimling og foldevegger: Bosvik / Trysil Foldevegg l Systemhimlinger: Modulvegger l Vinduer: Nordan l Byggevarer: Optimera

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Bølgeblikk Arkitekter har hatt ansvaret for den arkitektoniske utformingen av Edvardsløkka bo- og aktivitetssenter. De beskriver selv prosjektet som arealeffektivt med en urban karakter, som åpner seg opp mot et atrium som fordeler dagslys inn til alle boenhetene med fellesrom.

Et arbeidsfellesskap

– Skanska Husfabrikken har stått som kontraktspartner i arbeidsfellesskap med Skanska Norge, DK Drammen, forklarer Frode Gustad, prosjektleder fra Skanska Husfabrikken.

– I Skanska Husfabrikken har vi egne prosjekterende, som blant annet har bistått arkitekt på detaljprosjektering. Leveransen fra fabrikken på Steinkjer er ytterveggs- elementer. De har forholdsvis høy ferdiggrad. Utvendig er de tilnærmet ferdig med kledning og vinduer, og innvendig er de isolerte og ferdig plastet. Bærekonstruksjonen forøvrig er plassbygget i betong, stål og massivtre, forteller Gustad.

Oppstarten med de varierende grunnforholdene var i april 2020, der det ble sprengt bort en del fjell og også fylt opp med sprengstein. Det er brukt hulldekker over plan 1, med trappesjakter i prefab betong. Betongarbeidene sto ferdige før ferien i 2020.

– Råbyggsfasen – fra vi var ferdig med betongen og til vi skulle ha tett tak – ble veldig kort. I prosjekter med massivtre er det et ønske om «tett bygg» raskest mulig. Her har vi valgt å bygge fløy for fløy i stedet for etasje for etasje. Dette muliggjør tidligere oppstart på klimaveggmontasje og deretter taktekking. Utfordringen med denne metoden er logistikk i fasen når mange fag har store leveranser på samme tid, forklarer Gustad.

Dette er første gang Skanska Husfabrikken bygger med massivtreelementer levert fra Splitkon, noe Gustad sier har fungert meget godt.

Bo- og behandlingssenteret inneholder altså 48 beboerrom med velferdsteknologi, forberedt for sengeheiser. I tillegg finnes et produksjonskjøkken for helse og omsorg for hele Kongsberg kommune, og tannhelsetjenester for hele fylket. Et dagaktivitetssenter med kafe og bibliotek vil være et av tilbudene.

Beboerenhetene er organisert slik at hver sone inneholder åtte omsorgsboliger, med et kjøkken og allrom, et medisinrom, og et hvilerom for nattevakter.

LowEx og Smart Tune

Teknisk prosjekteringsleder Jan Roger Lundstad fra Skanskas distriktskontor i Drammen, forteller at mye av kunnskapen er hentet fra Powerhouseprosjektene på Brattørkaia i Trondheim, Kjørbo i Sandvika, og Porsgrunn i Telemark.

– Plusshuset er basert på teknologien fra forskningsprosjektet LowEx. Det kjøres lave temperaturer i oppvarmingssesongen, kun 25 til 29 grader. I badekabinene er det i tillegg varmekabler, slik at beboerne har varme gulv året rundt. På sommeren er det svaling i gulvene, cirka 19 grader, forteller Lundstad. Energien er fra geovarme, med to energibrønner som lagrer både kjøling og varme, sier Lundstad.

Det angis at det er fire hovedgrep for å klare kravet til plusshus for bygget; behovsreduksjon, høyeffektiv termisk energi, effektive solceller og optimal tuning og drift ved sanntidsovervåking og justering.

For å kunne yte enda bedre på energibruk og inneklima, er det automasjon med skybaserte løsninger med store mengder data fra bygget.

– Smart Tune er en oppsamling av data fra vann- og energimålere som går inn til en databank. Det er følere i hvert eneste gulv i hele bygget. Det er en jevnlig loggføring av varme, kjøling og strømforbruk som vi holder på å fininnstille nå. Den endelige innstillingen blir først når bygget er tatt i bruk, forklarer Lundstad.

Digitale kort

Digital Ferdigstillelse er et digitalt verktøy utviklet av Skanska, som skal bidra til å få en bedre systematisk ferdigstillelse. Det er viktig siden det er mange systemer som skal snakke sammen.

– På digitale kort med mange sjekkpunkter, lagrer vi alt av teknologiske produkter som skal inn i bygget. Når alt er montert og testen er i gang, skal kortene grønnes ut, dersom systemene virker. Deretter går det til en fase der alt skal testes sammen. Det er første gang jeg har brukt det, men det har fungert veldig godt, sier Lundstad.

Takflatene og skråveggene på det tekniske rommet på taket er kledd med i alt 1.119 kvadratmeter solcellepaneler. I juni produserte disse solcellene nesten 33.000 kWh.

Edvardsløkka bo- og behandlingssenter har fått 3.850.000 kroner i støtte fra Enova, mens Miljødirektoratet har bidratt med 3.000.000 kroner.

Foreløpig er det nokså glissent med bebyggelse i umiddelbar nærhet. Men her er det store og konkrete planer, blant annet for utvikling av leiligheter og næringsarealer. I den forbindelse må nødvendig infrastruktur på plass. Med i totalentreprisen til Skanskas arbeidsfellesskap lå det derfor også omfattende rekkefølgebestemmelser for infrastruktur i området.