Edvard Munch vgs

Trond JoelsonAnne-Beth JensenAnne-Beth JensenAnne-Beth JensenAnne-Beth JensenTrond JoelsonAnne-Beth JensenTrond JoelsonAnne-Beth JensenAnne-Beth JensenTrond JoelsonTrond JoelsonTrond JoelsonTrond JoelsonTrond JoelsonTrond JoelsonAnne-Beth JensenAnne-Beth JensenAnne-Beth JensenAnne-Beth JensenAnne-Beth JensenTrond JoelsonAnne-Beth JensenAnne-Beth JensenFoto: HAB Construction

5. januar 2015 åpnet den nye Edvard Munch videregående skole sine dører i lokalene til den ærverdige Statens Håndverk og Kunstindustriskole i Ullevålsveien 5 i Oslo.

Fakta

Sted: Ullevålsveien 5, Oslo

Prosjekttype: Undervisningsbygg

Prosjektkostnad ekskl. mva:
Ca. 700 millioner kroner

Bruttoareal: 15.600 kvm

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo

Byggeledelse: Erstad & Lekven Oslo

Arkitekt: Futhark Arkitekter

Prosjekteringsgruppe:
Hjellnes Consult

Rådgivere: RIGeo: Multiconsult l RIAku: Brekke & Strand

Underentreprenører/leverandører: Rigg- og drift: Implenia l Riverarb.: Ak miljø l Grunn- og betongarb.: HAB Construction l Bygningsmessige arb. og innv. snekkerarb.: Atlant Entreprenør l Metallarb.: Protrapp l Rehab av dører og vinduer/akustisk pusshimling/innv. mur- og malerarb.: MHA Entreprenør l Terrazzoarb.: Terrazzobelegg Oslo l Lås og beslag: Dorma Norge l Fast inventar: Kinnarps & Idema l Kantinekjøkken: Foodtech l Rørleggerarb.: CM Mathiesen l Ventilasjon: Solland l Elektroarb.: AS Watt l Automasjon: Sauter Norge l Heis og løfteplattform: ThyssenKrupp Elevator l Elevator l Fasader: AluTek l Trapper: Midthaug l Tak: Alltak l Grunnarb.: Wilh. Fred Anlegg l Blikkenslager: Vestfold Kobber & Blikk l Betongsaging: Conex l Branntetting: Prosjekt & Brannsikring l Stålarb.: Nils Løff

650 elever fra Lambertseter vgs flytter midlertidig inn i lokalene, mens deres skole gjennomgår en omfattende teknisk oppgradering. Først til sommeren åpnes skolen offisielt. Da flytter elever fra musikk-, dans-, drama-, design- og håndverklinjer fra flere Oslo-skoler inn i bygget.

De ærverdige lokalene har gjennomgått en total-rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, men har langt på vei bevart sin tradisjonsrike struktur og vakre detaljer. Hele bygget både utvendig og alle innvendige arealer samt gårdsrommet er fredet.

– Det arbeidet som nå er utført er den beste videre-føringen av skolelokalene som kunne skje, sier hoved-prosjektleder Ragnar Helge Jacobsen i Undervisnings-
bygg.

Delvis grunnet frednings-saken, og delvis med bak-
grunn i nødvendig stram fremdrift besluttet Undervisningsbygg at prosjektet skulle gjennomføres med delte entrepriser med ulike gjennomføringsperioder. Det har vært egne entrepriser for rigg- og drift, rivningsarbeid, grunn- og betongarbeider, alle tekniske anlegg og automasjon, i tillegg til fem større entrepriser for bygnings-messige arbeider – som omfatter all ombygging gjennom hele bygget, utvendig og innvendig.

– De største bygningsmessige arbeidene utføres av Atlant Entreprenør as (to entrepriser), og MHA entreprenør as i tre entrepriser. Mjøndalen Mur & Puss har utført alle murerarbeidene i to underentrepriser. Tilsammen har det vært 18 delentrepriser på prosjektet. Med delte entrepriser er det også mindre risiko for entreprenørene i forhold til fremdrift, tilføyer han.

Radonbeskyttelse
Grunn- og betongarbeider som inkluderer beskyttelse av grunnen mot radon og fjerning av alunskifer var en egen entreprise som er utført av HAB Construction as. Det er tatt ut ca. 14.500 tonn med alunskifer og annen fjellmasse fra bygget.

– En viktig underentreprise har vært utført av Midtnorsk Betongsprøyting med påføring av Master Seal 345 som beskyttelse mot radon og alunskifer. Ca. 4.000 kvadratmeter er påført radonbeskyttelsen i et minimum tre millimeter og maks fem millimeter tynt lag mellom to lag med sprøytebetong, slik at det blir en slags sandwichkonstruksjon, forklarer Jacobsen.

– Selv om det er tett, kan det være at alunskiferen fortsatt sveller, så vi har tatt alle forbehold og satt av et «svellerom» med en på høyde 30 centimeter, sier han.

Nytt gulv ble støpt på stålbjelker som går fra bærevegg til bærevegg og henger på eksisterende bærekonstruksjon. Der avstanden mellom bæreveggene er for stor, ble det støpt små fundamenter med forankring i fjellet godt under grunnvanns-standen.

– Hele bygget står nå stabilt. Etter at alt gammelt gulv på grunn er fjernet bæres nå nytt gulv trygt av stålbjelkene, forsikrer han. På grunn av etablering av nytt teknisk rom ble gårdsrommet gravd ned sju meter. Nytt tett dekke over ble støpt for tilbakeføring av det fredede uterommet.

I underetasjene er det etablert et nytt støpt, slipt betonggulv oppå som er uavhengig av fjellet under og henger på fundamentene. I kor-ridorene er de originale vinrøde terrassogulvene slipt opp for første gang. Det samme er den vinrøde terrasso hovedtrappa.

– Kravene til universell utforming nødvendiggjorde at de høye dørtersklene ble slipt ned, og dørene er delvis snudd på grunn av brann- og rømningshensyn, og det er støpt en ny terrassorampe, forteller Jacobsen.

Indre gårdsrom
Hele det indre gårdsrommet ble gravd ned syv meter og reetablert i samme høyde, og et barracudadekke skal legges på til sommeren. Eksisterende heissjakt ble revet og en ny litt større heissjakt er bygget.

– Ved hjelp av fargetrapper har vi funnet og i all hovedsak valgt de opprinnelige fargene. Noen steder har vi måttet anta hvilke farger som gjelder, men det er hele tiden farger som er funnet på bygget, understreker han.

Akustisk puss
Han trekker frem de tjuetalls klasserommene som optimalt fungerende rom.

– For å bedre den dårlige akustikken er det lagt en akustisk puss i taket, et BASWA-system, som er en porøs puss over et lag med brannisolerende gips og isolasjon, og med skjulte elektriske føringer. De opprinnelige rabbitzpussede etasjeskillerne som er utført i uarmert betong er harde og dårlig egnet til dagens krav til tilfredsstillende akustikk i klasserom. Den opprinnelige himlings-flaten blir ikke fjernet, men kun dekket til. Utseendet på den synlige flaten blir helt likt den opprinnelige, med hulkiler mot alle vegger. Ventilasjonsføringene ligger i veggene med spredekanal inn i rommene, forklarer Jacobsen og tilføyer at det har vært en kompleks byggeplass med veldig mange hensyn å ta innenfor et trangt område. For å unngå at alle venter på hverandre er noen arbeider blitt forsert for at andre skulle komme i gang.

Antikvariske arbeider
En del av de antikvariske arbeidene har vært tidkrevende.

– To strøk med linoljemaling har lang tørketid og er meget ømfintlig i forhold til hvor raskt det kan gå på. Blir det en skade på en veggflate må hele flaten males om igjen, ellers blir skaden veldig synlig. Det samme gjelder veggene i klasserommene som er malt med en linoljeforsterkende limfarge. Det har vært ekstra utfordrende. Limfarge tåler ikke mye slitasje. Det har også vært et krav at veggene i korridorene skulle males med linolje, forteller Jacobsen som samtidig er klar på at det ikke har vært noen motsetning mellom Undervisningsbygg og Byantikvaren om å gjenskape bygget.

– Vi prøvemalte og prøverullet for å få en aksept på utførelsen. Men det har aldri vært noen diskusjon om valg av produkter. Det var mer å finne frem til en utførelse som ga mest effekt. Gamle metoder ble testet, men hvis vi kunne bruke moderne ruller som gir samme resultatet, har vi gjort det. Her er poenget at det skal se originalt ut, påpeker Jacobsen.

I ny fjerde og femte etasje (bygget i 1980) er den ene fløyen med 24 musikkøvingsrom bygget med boks i boksisolasjon og lavere takhøyde. Det er krav til 70 dB mellom rommene, og det er til-
fredsstilt med god margin, sier han.

Flyttet hovedinngang
Ifølge Jacobsen har det har vært vanskelig, for ikke å si umulig, å få eksisterende hovedinngang tilgjengelig slik at den tilfredsstiller dagens forskrifter/krav for Universell utforming. Derfor er hoved-inngangen flyttet til sidegata Nordahl Bruns gate som er en stille boliggate sammenlignet med den tungt trafikkerte Ullevålsveien.

– Rent sikkerhetsmessig er det dessuten en klart bedre løsning. Elevene kommer rett inn i gårdsrommet og det blir en naturlig spredning inn i bygget. Først inn i fellesområder og verksteder og ved hjelp av en heis når man hele bygget unntatt en delfløy i første etasje, som ikke har rom med unike funksjoner. Der er det trapper som vi har fått dispensasjon for, forteller han.

Mye rotasjon
Jacobsen legger ikke skjul på at det blant entreprenørene benyttes mange bemanningsfirmaer med en god del rotasjon på menneskene som har utført jobbene.

– Elektronisk adgangskontroll på antall mennesker som har vært registrert inn med navn utgjør over 2.100 personer, sier Jacobsen. Han synes det er urovekkende mange.

– Til enhver tid og over lang tid har vi vært over 250 personer, noe som bekrefter at det har vært mye rotasjon innenfor jobber, som man kunne hatt bedre kontinuitet i. Det gjør at eierskapet til jobben som gjøres blir mye mindre. For meg er det er tegn på at vi gjerne skulle ha hatt et bedre eierskap ned til den som faktisk gjør jobben. Men blant firmaene i toppen er eierskapet stort, under-streker han.

På det meste var det 12 byggeledere fra Erstad og Lekven med fagansvarlig byggeleder på hver entreprise. I tillegg har de hatt en planleggingsfunksjon, koordineringsfunksjon og kontrollfunksjon og de har hatt mange ledd i byggeledelsen.