EBA-sjef Kari Sandberg synes utspillet fra Egil Skavang er litt merkelig.

EBA uenig i Skavang-utspill:  –Entreprenørene er opptatt av kvalitet

EBA-sjef Kari Sandberg forstår ikke hvorfor Egil Skavang forsøker å problematisere entreprenørenes fokus på kostnader og tidsbruk.

Administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

Administrerende direktør Egil Skavang i

Arkitektbedriftene i Norge, skriver i et innlegg på bygg.no at det har utviklet seg et markant skille mellom arkitektens oppdrag og de utførende sitt oppdrag. Ifølge Skavang forsøker arkitektene å gi byggene en rekke kvaliteter, mens de utførende forsøker å redusere kostnader og tidsbruk.

Felles mål

Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA synes utspillet er litt merkelig. Hun minner om at målsettingen i blant annet Bygg21 er at bransjen må bygge både raskere og billigere, samtidig som kvaliteten er god.

– Jeg synes det er rart at Egil Skavang problematiserer at entreprenørene er opptatt av å bygge raskere og rimeligere. Det betyr nemlig ikke det samme som at entreprenørene ikke bygger med kvalitet. Det å redusere kostnader og tidsbruk burde være et felles mål for hele bransjen, sier Sandberg til Byggeindustrien.

Drar i hver sin retning

I innlegget på bygg.no beskriver også Skavang entreprenør og arkitekt som to hester som trekker i hver sin retning.

«Mitt poeng er at det i mange byggeprosjekter har oppstått stor avstand mellom arkitekt og utførende. Dette preger deres holdninger til hverandre og gir seg blant annet uttrykk i grunnleggende meningsforskjeller om særlig regelverk og kompetanse. Også andre steder i verdikjeden opplever jeg at respekten for hverandres fag og kompetanse enten mangler eller er vesentlig lavere enn da jeg begynte i næringen for 40 år siden», skriver Skavang.

Kjenner seg ikke igjen

Kari Sandberg kjenner seg ikke igjen i Skavangs virkelighetsbilde.

– Trenden er vel egentlig tvert imot. Jeg mener at det er mange gode eksempler på samspill, tidlig involvering og et sterkt fellesskap i hele verdikjeden. Ja, arkitekter og entreprenører har ulike ståsteder og interesser, men det trenger ikke å være negativt for prosjektene. Vi trenger god arkitektur, men vi trenger også entreprenører som har kontroll på byggekostnader, byggetid og som jobber for løsninger som både er rasjonelle og kvalitetsmessig gode. Det å inngå kompromisser er helt normalt i et funksjonelt forhold, understreker Sandberg.

– De fleste prosjekter går bra

Sandberg erkjenner at samarbeidet mellom arkitekt og entreprenør ikke alltid er like godt, men hun støtter ikke Skavang i at alt var bedre før. Hun mener arkitekt og entreprenør i stor grad har respekt for hverandres fag og kompetanse.

– Bildet er at de fleste prosjektene går veldig bra. Dette gjelder også samarbeidet mellom entreprenør og arkitekt. Det er sikkert mye vi kan bli bedre på, men skal vi bli bedre må vi vektlegge de gode prosjektene, istedenfor å henge oss opp i de som ikke har fungert like godt, understreker EBA-sjefen.