– Politikere uttrykker forståelse for alvoret i situasjonen, men tilstrekkelig handling uteblir, sier Kari Sandberg.

EBA: Prosjektene koker bort - etterlyser statlig garantiordning

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) mener forliket om en ny krisepakke ikke svarer til utfordringene en kriserammet bygge og anleggsnæring står overfor.

– En ny rapport fra Menon Economics spår en massiv nedgang i bygg- og anleggsvirksomheten fra høsten. Nå må fylker og kommuner få på plass en statlig garantiordning for å sikre at prosjekter kommer ut i markedet, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA i en pressemelding.

Hun peker på at flere kommuner nå stanser prosjekter som allerede er kontrahert, og prosjekter som er klare for å sendes ut i markedet settes på vent.

– Politikere uttrykker forståelse for alvoret i situasjonen, men tilstrekkelig handling uteblir. Nå haster det med å få på plass omfattende tiltak. Viljen til å investere i offentlige prosjekter er der, men kommunene mangler rett og slett midler til å sette i gang. Vi etterlyser derfor en statlig garantiordning, slik at kommuner og fylker kan få prosjekter ut i markedet, legger Sandberg til.

- En stor distriktsnæring
Hun viser til at rapporten fra Menon Economics peker på at uten tiltak kan p rosjekter for nærmere 140 milliarder forsvinne frem til 2022. Dette tilsvarer så mye som 100.000 årsverk.

– Som Norges største distriktsnæring vil et slikt fall i sysselsettingen ramme kommunene hardt. Flere kommuner risikerer økt fraflytting, og det er åpenbart i kommunenes egeninteresse å investere i eget næringsliv, sier Sandberg, som understreker at stat og kommune viser forståelse for problemstillingen, men at bedriftene etterlyser handling.

– Vi trenger politikere som har fokus på samarbeidsånd og som tar på veksthatten. Presenter en klar og faktabaseret strategi, som bedriftene kan planlegge for og handle i tråd med. Det vil komme bedrifter, medarbeidere resten av befolkningen til gode, sier hun.

– Trenger forutsigbarhet
Sandberg sier at det finnes lyspunkter i regjeringens tiltak og trekker frem viktige endringer i regelverket for moms på omtvistede beløp, samt satsingen på Intercity i Stange.

– Budsjettavtalen mellom regjeringen og Frp som ble presentert på Stortinget torsdag ettermiddag øker riktignok bevilgninger til infrastruktur, men dette er ikke nok. Energitiltak og sårt tiltrengt oppussing av skoler, institusjoner og andre offentlige bygninger vil kunne gjenopprette arbeidsplasser og komme klimaet til gode gjennom redusert strømforbruk og forbedret inneklima. Et mer attraktivt håndverksfradrag vil ha samme effekt i private hjem. Økte investeringer i veier, sykkelstier og jernbaner vil være fordelaktig for trafikanter, pendlere og økonomien som helhet, sier EBA-lederen, som også drar frem drift og vedlikehold av vei og jernbane som en god investering.

– Asfaltering av veier har stor samfunnsverdi, stor betydning for trafikksikkerheten, stor sysselsettingseffekt og bidrar samtidig til å heve veistandarden, sier Sandberg i meldingen.

Hun påpeker at bygg- og anleggsbransjen trenger å etterfylle ordrebøkene i løpet av sommeren og høsten.

– Behovet er stort, og bransjen har kapasitet. Nå trenger bransjen forutsigbarhet rundt hva som kommer til å skje i løpet av de neste månedene og inn mot 2021.