– Det er et paradoks at bevilgningene uteblir i et marked med mye ledig kapasitet og der det er et enormt behov for fornyelse av jernbanen, sier Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA.

EBA frykter 2019 blir et nytt kriseår

EBA applauderer vedtaket om at Bane NOR skal skille ut drift og vedlikehold i et eget selskap. Bransjeforeningen maner nå til fortgang i konkurranseutsettingen, men først og fremst er de opptatt av at 2019 ikke skal bli et nytt kriseår for jernbaneentreprenørene.

Årets statsbudsjett ble nok en nedtur for de tekniske jernbaneentreprenørene. Etter et meget krevende 2018, der manglende bevilgninger har ført til oppsigelser og permitteringer, både håpet og forventet EBA at det skulle bevilges mer penger til fornyelse av jernbane i 2019.

I budsjettet for neste år er imidlertid potten til fornyelse omtrent på samme nivå som i år, det vil si cirka 2,5 milliarder kroner.

Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA, beskriver situasjonen for jernbaneentreprenørene som kritisk, og han spør seg hvordan regjerningen kan si at bevilgningene i neste års statsbudsjett vil bidra til et høyt aktivitetsnivå for leverandørene.

Krever omdisponering

En oversikt EBA har utarbeidet viser at bevilgningen til fornyelse på 2,5 milliarder kroner i liten grad vil gå til prosjekter de tekniske jernbaneentreprenørene kan konkurrere om. 1,2 milliarder vil nemlig gå til sikkerhetstiltak og 800 millioner går til store prosjekter. I tillegg har Bane NOR signalisert at de skal bruke 160 millioner kroner på innkjøp av maskiner.

Ifølge EBA betyr det i praksis at det bare er 340 millioner kroner igjen å konkurrere om for jernbaneentreprenørene.

– Skal vi unngå krise i entreprenørmarkedet, vil vi være helt avhengig av at politikerne omdisponerer penger fra investering til fornyelse. Eventuelt må Bane NOR internt klare å få mer over på fornyelse av jernbaneteknikk, understreker Aakre.

Blir ikke tatt på alvor

EBA og jernbaneentreprenørene har ved en rekke tilfeller forsøkt å få frem budskapet om hvor viktig det er med forutsigbare bevilgninger og et marked med en oppdragsmengde som gjør det forsvarlig å bygge kompetanse og investere i kostbart utstyr. Aakre synes det er skuffende at de ikke blir tatt på alvor.

Nylig sendte EBA et notat til samferdselskomiteen på Stortinget der de beskriver situasjonen for jernbaneentreprenørene, og der de ber om at bevilgninger til fornyelse nå må prioriteres. Bransjeforeningen prøver også å få frem et budskap om hvilke tiltak som kan bidra til et langt mer levedyktig leverandørmarked, og ikke minst legger de vekt på at entreprenørene har mye ledig kapasitet som kan utnyttes til å ruste opp et jernbanenett med stort behov for fornyelse.

– Det er et paradoks at bevilgningene uteblir i et marked med mye ledig kapasitet og der det er et enormt behov for fornyelse av jernbanen. Bane NOR sliter med oppetiden og det kan entreprenørene gjøre noe med, sier Aakre.

Han understreker samtidig at bedre rammevilkår for jernbaneentreprenørene ikke kun handler om å sikre aktivitet for EBAs medlemsbedrifter.

– Et mer velfungerende marked vil også sørge for mer jernbane for pengene, hevder Aakre.

Vil ha tempo i  konkurranseutsettingen

I notatet EBA har sendt til samferdselskomiteen oppfordrer bransjeforeningen også Stortinget til å etterspørre en plan for konkurranseutsetting av drift og vedlikehold, og EBA mener det nå må stilles krav til tempo i prosessen knyttet til konkurranseutsettingen av jernbaneoppgavene.

– Når Bane NORs styre nå endelig har gjort et vedtak om å skille ut et eget selskap innen drift og vedlikehold, så er det viktig å få effektuert det vedtaket så fort som mulig. Det nye selskapet må etter vårt syn være operativt senest 1. januar 2020, og de to første strekningene som skal konkurranseutsettes må komme ut i markedet høsten 2019, sier Aakre.

I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med styrevedtaket om å skille ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap, skriver Bane NOR at selskapet vil settes i drift våren 2019 og at tidsplan for gjennomføringen av konkurranseutsettingen offentliggjøres etter behandling i Bane NORs styre 19. desember.