Adm. dir. Kari Sandberg i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

EBA: Bra at det satses på jernbane - uakseptabelt at man kutter i Vegvesenets investeringer

Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er positiv til regjeringens forslag om en økt jernbanesatsing, men er lite fornøyd med nedgangen i investeringsbudsjettet til Statens vegvesen.

– Det er bra at det satses på utbygging av jernbane. Vi vet at entreprenørene har kapasitet til å ta på seg flere oppdrag i denne sektoren. Det er blant annet satt av en halv milliard kroner til drift og vedlikehold. Det er ikke tilstrekkelig for å møte etterslepet innen denne sektoren, men er et skritt i riktig retning, sier Sandberg.

Hun er derimot lite fornøyd med satsingen på investeringsbudsjettet til Statens vegvesen.

– Det er helt uakseptabelt at man kutter i midlene til Statens vegvesen nå som samferdsel og veibygging er et viktig motkonjunkturtiltak for å sikre sysselsetting i hele landet. Dette budsjettforslaget bruker ikke dette motkonjunkturtiltaket godt nok, påpeker hun.

Sandberg har nå store forventinger om at Stortinget innser at det kreves mer inn mot bygg- og anleggssektoren enn det som ligger i budsjettforslaget i en ekstraordinær situasjon.

Til informasjon eier EBA Bygg og Anlegg Media AS som utgir Byggeindustrien.