Stine Haugen er ansatt som bærekraftsansvarlig for anlegg i EBA. Her sammen med administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i foreningen. Foto: EBA

Stine Haugen er ansatt som bærekraftsansvarlig for anlegg i EBA. Her sammen med administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i foreningen. Foto: EBA

EBA ansetter bærekraftsansvarlig for anlegg og infrastruktur

Stine Haugen har nylig tiltrådt stillingen som bærekraftsansvarlig for anlegg i Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA).

Hun skal lede entreprenørenes arbeid i å lage et veikart for 55 prosent kutt av utslippene frem mot 2030 sammenliknet med 2020.

– I denne nyopprettede rollen vil Stine Haugen spille en viktig rolle i samarbeidet med medlemsbedriftene for å styrke arbeidet med klima og natur i anleggssektoren, heter det i en melding fra foreningen.

Det vises til at i den nye rollen skal hun arbeide tett sammen med medlemsbedriftene og bestillere for å fremme en felles innsats mot økt bærekraft i næringen.

– Sentralt for jobben er å etablere insitamenter, sikre forutsigbare rammebetingelser og spille videre på det gode samarbeidsklima mellom aktørene i verdikjeden. Målet er klart; å samle næringen for å bidra til å realisere de ambisiøse klimamålene innen 2030, skriver foreningen.

Haugen kommer fra rollen som leder for bærekraft i Rambøll hvor hovedfokuset har vært å realisere bærekratsambisjoner i byggeprosjekter og eiendomsportefølje. Tidligere har hun jobbet for NCC i åtte år, hvor hun store deler av tiden jobbet som leder for bærekraft for byggenheten.

– Jeg håper jeg kan bidra til å skape økt forutsigbarhet og rettferdig konkurransekraft i en tid hvor både klima- og naturkrisen krever handling nå. Jeg gleder meg stort til å komme tilbake til entreprenørene og jobbe sammen med hyggelige og flinke fagfolk. Jeg ser fram til at vi sammen skal klare å finne fornuftige, rasjonelle og ikke minst fremtidsrettede løsninger som tar oss som næring til målet om 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030, sier Stine Haugen i meldingen.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.