EBA-Almanakken 2014

EBA-Almanakken 2014 fra Byggeindustrien.

EBA-Almanakken inneholder også Entreprenør-Guiden 2014, et eget hefte med adresser og nøkkelopplysninger om ca 200 velrenomnerte entreprenørbedrifter i Norge.