EBA Agder samler bransjen om felles seriøsitets- og sikkerhetsuke

Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg i Agder (EBA) følger opp HMS-charteret, og etablerer en samlet ”Seriøsitets- og sikkerhetsuke” 7.-11. november.

- Gjennom en hel uke utfordrer vi samtlige medlemsbedrifter i EBA til å gjøre sine interne kontroller og undersøkelser for å rette fokuset på temaet. Bedriftene velger selv hva de skal fokusere på, hver enkelt bedrift har ulike ståsted og ulik kompleksitet og flere har allerede etablert gode rutiner som nå kan utfordres. EBA sin målsetning med uken er at vi skal anerkjenne hver sin bedrifts innsats på temaet, vi skal søke en åpenhet og ærlighet rundt våre funn og vi skal skape kunnskapsplattformer for å møte de funn som måtte gjøres, sier regionsjef Peter Blomkvist i EBA Agder i en pressemelding.

- Vi har i flere år etterlyst flere kontroller fra offentlige etater for å møte og slå ned på en økende grad av arbeidslivskriminalitet i vår bransje. Dette fikk vi svar på i januar da Agder fikk etablert et koordinert tilsyn i Kristiansand som består av Skatteetaten og Politiet, ledet an av Arbeidstilsynet med noe deltakelse fra Kemnerkontoret. Vi registrerer at det er bevegelse i dette teamet og at det er noe aktivitet uten at vi har fått konkrete rapporter fra enheten. Entreprenørbransjen ønsker dette initiativet velkommen og ønsker mer samhandling med de bransjeaktører som Skatteetaten har definert som det ”grønne sporet”, vi ønsker å utfordre A-krimenheten på konkrete planer for en god samhandling. Som bransje er vi mer enn moden og håper våre venner i etatene er det også, legger han til.

Blomkvist understreker at EBA og BNL hele tiden har sagt at man må peke på seg selv I alt arbeid som angår HMS og arbeidslivskriminalitet. Han peker på at de har utviklet gode veiledere for valg av seriøse aktører, jobbet frem Startbank og utviklet seriøsitetskrav sammen med DIFI, FEllesforbundet og KS.

- Vi har vært tydelige med offentlige byggherrer om at de må velge på flere parametere enn bare pris. Ensidig fokus på pris utfordrer konkurransevilkårene og vi ønsker like vilkår når et tilbud skal leveres, sier Blomkvist.

- Entreprenørbransjen skal tåle et økt fokus på hvordan vi løser oppdragene, vi skal akseptere at vi blir kikket i kortene og vi skal ønske velkommen alle som vil utfordre oss på hvordan vi løser oppdragene. Akkurat derfor så vil vi være gode på interne rutiner og derfor arrangerer vi Seriøsitets- og sikkerhetsuken” nå i uke 45, påpeker han.

EBA sine medlemsbedrifter blir utfordret på følgende kontrollområder:

• Kontroll av HMS-kort

• Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår (påseplikt)

• Forebygging av fakturasvindel

• Kontraktskjeden

• Sikkerhet

• Miljø