Ny veitrasé gjennom kommunegrensen mellom Rennebu og Midtre Gaudal. Illustrasjon: Nye Veier

E6 Ulsberg - Vindåsliene enstemmig vedtatt

Torsdag 6. september behandlet kommunene Rennebu og Midtre Gauldal reguleringsplanene for E6 Ulsberg – Vindåsliene. Begge planene ble enstemmig vedtatt.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding fredag.

De nye reguleringsplanene erstatter planene for ny E6 fra 2016, med to til tre felt og fartsgrense på 90 kilometer i timen.

Den nye veitraseen er, ifølge meldingen fra Nye Veier, optimalisert med tanke på økt samfunnsnytte og reduserte kostnader, med delvis ny linjeføring og firefelts vei og fartsgrense på 110 kilometer i timen i store deler av parsellen.

Prosjektdirektør i Nye Veier Johan Arnt Vatnan berømmer Rennebu og i Midtre Gauldal kommuner for et godt og konstruktivt samarbeid rundt E6-strekningen.

Nye Veier er nå inne i en prosess for å få på plass totalentreprenør for jobben, og kontrakt forventes på plass i løpet av november 2019. Prosjektet skal så igjennom en samhandlingsprosess med totalentreprenøren for å finne ytterligere muligheter for optimalisering, heter det i pressemeldingen.

Byggeaktivitetene skal starte i løpet av høsten 2020, og prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2023.