E6 Langslett – Sørkjosen

Den nye E6-strekningen mellom Langslett og Sørkjosen ble åpnet for trafikk 2. februar. Foto: Marius Skjerve Staulen/Statens vegvesenI Langslettkrysset møtes E6 og fv. 866. Foto: Henning Walter Larsen/Statens vegvesenVei i dagen ved Jubelen på Sørkjosen-siden av tunnelen. Foto: Henning Walter Larsen/Statens vegvesenProsjektleder Tor Gildestad i Skanska (t.v) og prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen roser samarbeidet og dialogen mellom byggherre og entreprenør.Sørkjostunnelen åpnet ett år etter opprinnelig planlagt. Prosjektet ble kjent over hele landet da Vegvesenet valgte å kaste ut den spanske hovedentreprenøren OSSA. Foto: Henning Walter Larsen/Statens vegvesen.

Gjennomføringen av E6 Langslett – Sørkjosen har vært en lang berg og dalbane for Statens vegvesen. I begynnelsen av februar kunne imildertid en fornøyd byggherre åpne den mye omtalte veistrekningen, ett år senere enn planlagt.

Fakta

Sted: Sørkjosen i Nordreisa kommune i Troms

Prosjekttype: 4,6 kilometer tunnel og en kilometer vei i dagen.

Kostnadsramme: 963 millioner 2017-kroner

Byggherre: Statens vegvesen

Rådgivere: Multiconsult, Rambøll og Efla

Hovedentreprenør tunnel: Skanska Norge

Hovedentreprenør vei i dagen: Målselv Maskin & Transport

Største underentreprenører for Skanska: Elektro: Aventi Installation l Sprøytebetong: Entreprenørservice l Fjellsikring: Vik Ørsta AS l Transport tunnel/dagsone: A. Pedersen & sønn l Sprengstoff: Orica Norway l Borstål:Sandvik Norge l Ferdigbetong:Hitra Bygg & Betong l Asfalt: Veidekke Industri l Tekniske bygg: Elementpartner l Glidestøp rekkverk: Sirdal Veibetong l Rekkverk dagsone: Nordnorsk veisikring l Maskinleie: E6 Talvik Bensin og Diesel l Membranarbeider: Master Sealing Techno-
logy l Slanger/kuplinger: Codan l Natursteinsmurer portaler: Arctic Minerals l Isolasjon til frostsikring: Sundolitt l Boltemørtler: Weber Norge

Største underentreprenører for Målselv Maskin & Transport: JB Elektro l Klasvoll Maskinstasjon l A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport l Visinor l Kjell Foss Nord l Nord Norsk Veisikring l Lemminkäinen

«Vegvesenet stoppet OSSA-anlegg», «Skjøt salve før alle var evakuert», «Statens vegvesen hever kontrakt med OSSA», «Steinfylling og mye nedbør førte til Sørkjosen-skred», og «Skanska kastet ut underentreprenør fra Sørkjostunnelen», er bare noen av overskriftene som dukker opp ved et kjapt søk på E6-prosjektet på bygg.no

Prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen erkjenner at det har vært et prosjekt med uvanlig mange «utenomsportslige» elementer, men han understreker samtidig at E6-prosjektet fikk et realt løft da Skanska tok over tunnelkontrakten etter at Vegvesenet kastet ut OSSA våren 2015.

– Det var godt å få inn en entreprenør med fokus på fremdrift og kvalitet. Vi opplever også Skanska som en veldig åpen og løsningsorientert entreprenør som ønsker å unngå konflikter, sier Løvli til Byggeindustrien.

Prosjektleder Tor Gildestad i Skanska legger også vekt på det gode samspillet med Statens vegvesen etter at de kom inn som ny hovedentreprenør i prosjektet.

– Jeg mener dette har vært et for-bildeprosjekt når det kommer til samhandling og dialog mellom entreprenør og byggherre, sier han.

Redningsentreprenør

Gildestad legger ikke skjul på at det var viktig for Skanska å gjøre en god jobb for å «redde» et prosjekt som hadde kommet meget skjevt ut.

– Da vi fikk jobben følte vi det var et voldsomt fokus fra både byggherre og fra entreprenørbransjen. Vi måtte bare levere i dette prosjektet. Derfor er det selvsagt veldig hyggelig at byggherre er fornøyd med både samarbeidet, fremdriften og den kvaliteten vi har levert, sier han.

Tok elektroansvar

Et av grepene både entreprenør og byggherre trekker frem som veldig positivt for fremdriften, var å tiltransportere elektroentreprisen til Skanska. Det er for øvrig Aventi Installation som har utført elektro-arbeidene i tunnelen.

– Med et slikt grep kunne elektro-entreprenøren komme tidligere i gang, og det var dermed mulig å ta igjen noe av den tapte tiden etter OSSA-saken. Vi mener prosjektet sparte rundt seks måneder på dette grepet, opplyser Gildestad.


Har elektrokompetanse i eget hus

Ifølge Gildestad fulgte to personer fra egen elektroavdeling opp elektro-entreprisen i prosjektet.

– Det at elektro kommer inn samtidig som vi jobber med vann- og frostsikring blir på godt og vondt, men Skanska sitter på solid kompetanse på elektroområdet og det gjør at vi kan høste frukter av å bake elektroentreprisen inn i vår kontrakt, fastslår Gildestad.

Gudmund Løvli i Statens vegvesen er også meget fornøyd med at Skanska tok over ansvaret for elektroentreprisen.

– For oss som byggherre medførte dette at vi kun hadde Skanska å forholde oss til, samtidig var vi selvsagt også meget interessert i en raskere fremdrift, sier Løvli.

Men ikke alt gikk på skinner etter at Skanska tok over prosjektet. Gildestad skulle gjerne vært foruten hevingen av kontrakten med underentreprenøren Klasvoll Maskinstasjon.

– Dette var en veldig trasig sak, men kvalitetsavvikene var så store at vi ikke hadde noe valg, hevder Gildestad.

Klasvoll Maskinstasjon mener hevingen av kontrakten var urettmessig og saken mellom Skanska og maskinentreprenøren er ennå ikke løst.

I mai 2015, kun to måneder etter at OSSA ble kastet ut av prosjektet, gikk et 800 meter bredt skred i Sørkjosen, som tok med seg deler av E6 på havet. Raset førte til store materielle skader i området, men ifølge Statens vegvesen klarte de å unngå ytterligere forsinkelser i prosjektet.

Gudmund Løvli er tilfreds med måten Statens vegvesen har løst utfordringene som dukket opp i forbindelse med OSSA-saken og raset, men han mener det erviktig å ta lærdom av alt som har skjedd og eventuelt finne ut om det er noe som kunne vært unngått.


Tunnel og vei i dagen

I begynnelsen av februar kunne altså Statens vegvesen åpne den nye E6-strekningen mellom Langslett og Sørkjosen i Nordreisa kommune i Troms. Hovedelementet i prosjektet er den 4,6 kilometer lange Sørkjostunnelen, som Skanska har bygget. I tillegg er det bygget cirka en kilometer vei i dagen. Målselv Maskin & Transport hadde en egen hovedentreprise på cirka 50 millioner kroner, som omfattet fjelluttak både i linjen og ved forskjæringer på begge sider av tunnelen. Ifølge Gildestad ferdigstilte Skanska veien i dagen etter at Målselv Maskin & Transport hadde gjort «grovarbeidet».

Innenfor kostnadsramme

E6 er 1,7 kilometer kortere som følge av Sørkjostunnelen, men først og fremst sørger tunnelen for å fjerne en av de store flaskehalsene på E6 gjennom Nord-Troms.

Prislappen for hele prosjektet ser ut til å ende på 963 millioner kroner (2017-tall). Det er ifølge Løvli innenfor prosjektets kostnadsramme.

– Vi har den pågående saken med OSSA, men vinner vi på alle punkter i lagmannsretten,slik vi gjorde i tingretten, så havner vi innenfor budsjett, hevder Løvli.

Skanska hadde i utgangspunktet en kontrakt på 433 millioner kroner, men summen vil bli en del høyere, blant annet på grunn av at de måtte sikre hele OSSA sin del av tunnelen på nytt.