<p>LNS har bygget Áilegastunnelen ved delstrekningen Storsandnes–Langnesbukt. E6-tunnelen åpens på senhøsten. Foto: Torgeir Dahle.</p>Foto:Torgeir DahleFoto:Torgeir Dahle.Foto:Torgeir Dahle.

E6 Alta vest ferdig til høsten

På senhøsten åpnes Áilegastunnelen i Alta kommune for trafikk. Utbyggingen av E6 Alta vest er dermed ferdig.

Den 3,4 kilometer lange tunnelen er en del av prosjektet E6 Alta vest, nærmere bestemt delstrekningen Storsandnes–Langnesbukt. Når arbeidet i denne parsellen avsluttes, er hele prosjektet ferdig.

- Hovedentreprenør LNS er i hovedsak i mål med sitt arbeid både utenfor og inne i tunnelen. Nå jobber LOS Elektro med de tekniske installasjonene. Når det er gjort, gjenstår kun sikkerhetsgodkjenningen. Vi sikter mot åpning i oktober/november, sier delprosjektleder Torgeir Dahle i Statens vegvesen, i en melding på Vegvesenets hjemmesider.

Størsteparten av strekningen har allerede fått asfaltdekke, men det skal legges et slitelag før åpning, i tillegg til at veien skal merkes og skilt settes opp.

Økt aktivitet i innspurten

Ifølge Dahle vil trafikanter langs E6 merke at anleggsaktiviteten tiltar sør for Alta nå i avslutningsfasen.

- Det er en del etterarbeid som skal gjøres før vi er ferdige. Blant annet skal vi utbedre noen setningsskader på strekningen Langnes-Talvik, og rydde og beplante riggområdet på Kvenvikmoen, som ble brukt i forbindelse med byggingen av Kåfjordtunnelen, forteller delprosjektlederen.

Det skal også gjøres noe arbeid og opprydding på strekningen Alta-Kåfjord.

- Til sist skal vi bygge en rasteplass på Storvikeidet. Entreprenør her er Anlegg Nord. De starter arbeidet om ikke lenge, og skal være ferdige i slutten av oktober, sier Dahle.

E6 blir mye kortere

Åpningen av strekningen Storsandnes–Langnesbukt vil alene korte inn E6 med ca. tre kilometer. Og ser man prosjektet E6 Alta vest under ett, snakker vi en innkorting av europavegen på hele tolv kilometer, skriver Statens vegvesen.

- Tidsbesparelsen for de veifarende er betydelig, ikke bare fordi den nye veien er kortere, men også fordi den er av betydelig høyere standard enn den gamle veien, sier Dahle.

Fem mil

Prosjektet E6 Alta vest strekker seg over cirka fem mil, og består av seks delstrekninger mellom Storsandnes og Alta. Totalkostnaden for prosjektet ligger på cirka tre milliarder kroner (2018-tall), melder Vegvesenet.