E18 Tvedestrand-Arendal

Foto: Nye Veier/Screen StoryUtbyggingsdirektør Tordis Vandeskog i Nye Veier og avdelingsdirektør Erik Frogner i AF Anlegg har lykkes med å få til et godt samarbeid mellom byggherre og totalentreprenør.Den nye motorveien er bygget for 110 km/t. Foto: Nye Veier/Screen Story.Ved Grenstøl i Tvedestrand er det det bygget et nytt kryss med avkjøring til fv. 410. Foto: Nye Veier/Screen Story.

30 måneder etter at AF Anlegg startet byggingen av 22 kilometer firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal kan Nye Veier åpne sitt første motorveiprosjekt.

Fakta

Sted: Aust-Agder

Prosjekttype: 22 kilometer motorvei og 14 kilometer ny fylkesvei

Kontraktssum eks. mva: 3,2 milliarder kroner

Byggherre: Nye Veier

Totalentreprenør: AF Gruppen Norge v/AF Anlegg

Rådgiver: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Kruse Smith Entreprenør l Otera Infra l NCC Industry l Heldal Entreprenør l Norsk Spennbetong l Ribe Betong l Vegarheim Pukkverk og Entreprenør l AF Decom l Albatross Forpleining l Brødrene Dahl l Brødrene Thorkildsen l Elementpartner l Fjerby l Gunnar Holth Grusforretning l Knut Haugsjå l Landskapsentreprenørene l Laursen Transport l Malthus Uniteam l Mesta l Nobi Askøy l Orica Norway l Pon Equipment l Preem Norge l Skarpnes Rør l Strøm Gundersen l Tor-Erling Melbye De Geus

Mange i bransjen mente Nye Veier var for offensive da de la opp til en byggetid på 33 måneder ved E18-prosjektet mellom Tvedestrand og Arendal. Også avdelingsdirektør Erik Frogner i AF Anlegg brukte begrep som «Norges råeste veiprosjekt» da han skulle beskrive fremdriften ved gigant-prosjektet. En forsering av veiåpning var derfor nærmest utenkelig da totalentreprenøren startet prosjektet i januar 2017, men etter 1,5 år med det Frogner selv har kalt norgesrekord i sprengning og masseforflytting, begynte totalentreprenøren å se muligheten for å åpne firefeltsveien tidligere enn planlagt. Etter forhandlinger med Nye Veier og sentrale samarbeidspartnere ble åpningsdatoen fremskyndet med nesten 3,5 måneder fra 15. oktober til 2. juli 2019.

– Vi mente byggetiden på 33 måneder var veldig tight, og gikk derfor tøft ut med et bredt ressursapparat og sprengning og masseflytting på flere ulike steder i traseen. I løpet av det første året sprengte og masseflyttet vi fem av i alt åtte millioner faste kubikk med fjell. Sju lastesett med gravemaskiner og hjullastere opp til 100 tonn produserte samtidig. Det er ikke dagligdags i norske veiprosjekter, fastslår Frogner.

Ingen overraskelse

Ifølge utbyggingsdirektør Tordis Vandeskog i Nye Veier, kom det ikke som noe stor overraskelse da AF Anlegg foreslo å fremskynde åpningsdatoen for E18-strekningen.

– Vi hadde selvsagt registrert at AF hadde satt på mye ressurser, mye mer enn det som var planlagt, og vi så at de lå veldig godt an. Vi ble derfor ikke spesielt forundret da Erik begynte å snakke om en mulig tidligere ferdigstillelse, sier hun.

Livsnerve

Erik Frogner sier det er krevende å bygge vei gjennom kuperte heier på Sørlandet, men entreprenøren klarte å etablere en noenlunde sammenhengende anleggsvei langs hele traseen og det mener Frogner har vært selve nøkkelen for å få til en effektiv produksjon.

– Anleggsveien har vært utrolig viktig for fremdriften og logistikken, og har på mange måter vært prosjektets livsnerve, fremhever han.

Teknisk entreprenør tidlig inn

Tidligere ferdigstillelsesdato innebar at Nye Veier måtte tilrettelegge og komprimere på tidsplanene i forhold til blant annet styring, regulering og testing opp imot Vegtrafikksentralen. Tordis Vandeskog påpeker at totalentreprisekontrakten, der AF også styrer den tekniske entreprisen, i mye større grad åpner for å kjøre parallelle arbeidsprosesser i sluttfasen. Den tekniske entreprenøren satte i gang tidligere enn det som er vanlig og jobbet side om side med de tradisjonelle anleggsarbeidene.

– Testing av teknisk anlegg ved tunnel- og veianlegg er som regel en utfordring med tanke på feil og feilmeldinger, men i dette prosjektet fortjener Otera Infra og AF skryt for at det meste var i orden da vi startet testingen opp imot Vegtrafikksentralen, forteller Vandeskog.

Har strekt seg langt

Erik Frogner understeker at det er flere aktører som ble berørt av forseringen og som har strekt seg langt for å få til en veiåpning flere måneder før opprinnelig planlagt.

– Jeg vil trekke frem asfaltentreprenøren NCC Industry som kjørte døgndrift og som la slitelaget for nesten hele traseen, det vil si 62.000 tonn asfalt, i løpet av en kalendermåned i mai. Jeg må også nevne elektro- og SRO- entreprenøren Otera Infra, som har fått på plass alt av det tekniske anlegget på en meget god måte, og Kruse Smith Entreprenør som holdt oppe en stram fremdrift på brubyggingen, sier Frogner.

Ble tøffere enn ventet

AF Anleggs avdelingsdirektør sier det er mange brikker som skal falle på plass de siste dagene før veiåpning, og han erkjenner at sluttspurten har blitt noe tøffere enn det de trodde da ny åpningsdato ble bestemt i fjor høst.

– Vi meldte 97 prosent ferdigstillelsesgrad i mai, men det er noe med de tre siste prosentene versus de tre første. Vi er på oppløpssiden i en skikkelig sluttspurt som skal resultere i veiåpning 2. juli, sier Frogner.

Ikke på akkord med sikkerheten

Nye Veier og AF Anlegg har vært veldig tydelige på at en forsering av åpningsdato ikke skulle gå ut over en sikker og kontrollert gjennomføring.

– Vi har etter den tragiske ulykken 15. mai 2018, ikke hatt en eneste fraværsskade, og vi har ikke hatt en eneste såkalt H2-hendelse etter 4. januar 2019. Dette er vi litt stolte av, men samtidig ydmyke i forhold til at sikkerhetsarbeid er ferskvare.

– Den tragiske hendelsen i fjor gjør at vi selvsagt ikke når vår HMS-målsetting, men alt i alt er det grunn til å være fornøyd med HMS-arbeidet som er lagt ned i prosjektet, tilføyer Vandeskog.

– Hva er den viktigste erfaringen AF Anlegg tar med seg fra dette prosjektet?

– Vi har bygget kompetanse og kapasitet på storprosjekt i totalentreprise, og vi opplever at vi har måttet gå opp noen nye veier med tanke på å prosjektere og bygge parallelt, og også drive fortløpende omregulering. Prosjektet har vært krevende, men samtidig en nyttig erfaring fordi vi vet det kommer mange store totalentrepriser fremover, svarer Frogner.

Han minner om at de i prosjektet har omsatt for rundt 100 millioner i måneden.

– Det å bryte ned oppgaven i delansvar og deloppgaver, og samtidig ha evnen til å se helheten, er veldig viktig og noe vi tar med oss videre. Vi har i tillegg lært mye om hvor krevende det er å bygge et så stort anlegg med dagens krav og forventninger til ivaretakelse av omgivelser og ytre miljø, fastslår Frogner.

Stor rådgiver i ryggen

AF Anlegg har hatt med seg Norconsult på all prosjektering. Rådgiverselskapet er også med på AF Anleggs rekordstore totalentreprisekontrakt (4,7 milliarder) på byggingen av E39 Kristiansand vest–Mandal øst. Frogner mener det ligger en god trygghet i å ha landets største rådgiverselskap i ryggen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Norconsult. De har mye kompetanse og ressurser å spille på når det er nødvendig, og det har vi hatt godt nytt av i dette prosjektet. Jeg tror også Norconsult har hatt en god læringskurve i forhold til det å jobbe i en stor totalentreprise. Vi og Norconsult har blitt mer og mer bevisste på å komponere team som passer til å jobbe i en hektisk entreprenørhverdag. Vi er på ingen måte i mål når det kommer til å hente ut potensialet som ligger i å få til den integrerte samhandlingen mellom utførelseskompetansen og prosjekteringskompetansen, men vi har utviklet oss mye i dette prosjektet, sier han.

Har utnyttet styrkene til hverandre

Sigurd Rugsland, leder for markedsområde samferdsel i Norconsult, forteller at E18 Tvedestrand-Arendal var den første virkelig store totalentreprisen innenfor vei for Norconsult.

– Å være rådgiver og prosjekterende for en totalentreprenør er en annerledes prosess enn den tradisjonelle byggeplanen. I et meget tett og godt samarbeid med AF på både prosjektkontoret hos Norconsult i Sandvika og på byggeplass, har vi sammen utviklet et fantastisk veiprosjekt på rekordtid. Her har styrken til hver av partene og den totale kompetansen rådgiver og entreprenør besitter virkelig kommet til sin rett, sier Rugsland.

Største underentreprenør

Kruse Smith Entreprenør har vært den største underentreprenøren på E18 Tvedestrand-Arendal. Selskapet har hatt ansvar for alle brukonstruksjoner. Det innebærer 24 bruer pluss en del andre mindre betongkonstruksjoner. Cirka 200.000 timeverk og 35.000 kubikkmeter betong er gått med til brubyggingen, som ble gjennomført på rundt to år.

Finn Erik Espegren, avdelingsleder anlegg konstruksjon i Kruse Smith, sier Kruse Smith Entreprenør er en av få aktører i det norske markedet som kan levere betongproduksjon i denne skalaen.

– Vi har gjennom prosjektet utviklet oss som leverandør av industrialisert brubygging. Masseproduksjon av bruer har satt store krav til effektivitet, gjenbruk av forskalinger og understøtter også prefabrikkering av betongbjelker. Det siste er gjort for syv av bruene, opplyser Espegren.

Han mener samarbeidet med AF Anlegg og Nye Veier har vært godt hele veien.

– Det har vært stort fokus på HMS og kvalitet. AF Anlegg og Nye Veier stiller store krav, og det liker vi. Tross noen endringer underveis har totalprosjektet holdt fremdriften, sier Espegren.

Samhandling

Nye Veier og AF Anlegg har hatt en samhandlingsavtale i prosjektet som inneholder en rekke punkter som skal bygge opp under samarbeidsklimaet og det å sammen gjøre hverandre bedre. Tordis Vandeskog sier de har klart å holde på den gode samhandlingen gjennom hele prosjektet og mener veiprosjektet også er et godt eksempel på viktigheten av gode mellommenneskelige relasjoner på alle nivåer i organisasjonen.

– Det er utrolig viktig at våre og AFs folk kan snakke sammen på alle nivåer, og der det ikke har fungert har Erik og jeg gått inn og jobbet med egen organisasjon for å få det til å fungere. Misnøye sprer seg fort og må derfor ordnes opp i med en gang, understreker Vandeskog.

– Hadde vi vi hatt en belastning i prosjektet i form av gnisninger mellom organisasjonene, så ville det vært vesentlig tøffere å komme i mål på den måten vi gjør. Det finnes verktøy og mekanismer som skal hjelpe til å løse uenigheter underveis, men jeg tror det kan være viktig å minne bransjen om at veldig mye løses med gode mellommenneskelige relasjoner, tilføyer Frogner.

Konflikthåndtering

I forkant av prosjektet gikk Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen–Grimstad i Nye Veier, ut med en klar målsetting om at det ikke skulle være noen uoppgjorte tvister i prosjektet når veien åpnes. Nå klippes riktignok snoren noen måneder før hele kontrakten er ferdig, men Vandeskog sier de så langt har klart å finne løsninger når uenigheter har oppstått, og hun blir overrasket om det skulle dukke opp noen store ting mot slutten av prosjektet.

– Vi ligger godt an til å gjennomføre dette prosjekt uten noen uoppgjorte tvister når kontrakten avsluttes i september. Vi har hatt fire forhandlingsrunder underveis der vi ryddet unna ting og kom til enighet, sier hun.

Befriende

Frogner sier det har vært befriende å jobbe for en byggherre som startet med blanke ark og som ønsker å bygge en samarbeidskultur sammen med entreprenørbransjen.

– Nye Veier har et genuint ønske om at totalentreprenør og deres samarbeidspartnere skal lykkes, og de viser også stor vilje til å løse de litt vanskelige tingene som dukker opp underveis. Det synes jeg vi har sett en positiv effekt av i dette prosjektet, sier Frogner.

Nye Veier og AF har håndtert det meste av uenigheter internt i prosjektet, men har også fått drahjelp fra prosjektintegrert megling (PRIME), som Nye Veier har fast i sine kontrakter.

– Det tror jeg er lurt. Det er bedre å avlyse noen PRIME- møter enn å ikke ha et slikt verktøy når behovet er der, understreker Frogner.

Fornøyd byggherre

Tordis Vandeskog mener Nye Veier har god grunn til å være fornøyd med sitt første prosjekt. Hun påpeker at E18 Tvedestrand–Arendal kom ut i markedet før Nye Veier hadde bygget opp organisasjonen og systemene de har i dag. Allikevel føler Vandeskog at de som byggherre har klart å tilrettelegge prosjektet på best mulig måte for entreprenør.

– Vi har lykkes med å få til god samhandling, og vi leverer et kostnadseffektivt anlegg som kommer innenfor de økonomiske rammene vi har satt. Alt i alt mener vi det er grunn til å være godt fornøyd. Det har blitt en fantastisk vei, oppsummerer Vandeskog.

E18 Tvedestrand-Arendal i tall

 • 22 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t og 14 kilometer ny fylkesvei.
 • 830 personer og rundt 250 maskiner har på det meste vært involvert i prosjektet.
 • Prosjektet har omsatt for over en milliard i året, og har med det vært en av de største virksomhetene i Aust-Agder.
 • Cirka 1/3 av kontraktsverdien på 3,2 milliarder har gått til lokale og regionale aktører.
 • Det er tatt ut 8,2 millioner kubikkmeter fjell og 3 millioner kubikkmeter løsmasser.
 • I løpet av det første året sprengte og masseflyttet AF Anlegg fem millioner fastekubikk med fjell.
 • Det blir lagt cirka 300.000 tonn asfalt (inklusive fylkesvei).
 • Det er totalt bygget 24 bruer og ni kulverter i prosjektet. Det er åtte lange (4 doble) bruer i linjen som har en lengde fra 110 til 187 meter.
 • Ny E18 har fire doble tunneler på 729, 607, 507, 135 meter.
 • Det er fire overgangsbruer på E18, den ene skal fungere som en viltovergang med en bredde på 26 meter og lengde 50 meter.
 • Det er to overgangsbruer i tre på ny fylkesvei mellom Longum og Krøgenes
 • Det er fire kulverter under E18 på rundt 45 meter.
 • Nye Veier har bidratt med 40 millioner til Arendal kommune som bygger turveinett som kompenserende tiltak for at veien går gjennom bymarka.
 • 190.000 meter med veimerking og over fire mil med viltgjerder
 • Det er lagt 300.000 meter kabel og det er montert 324 moderne trafikkskilt som er styrbare fra Veitrafikksentralen.

Flere prosjekter