Foto: AF GruppenFoto: AF GruppenFoto: AF Gruppen

E18 Tvedestrand-Arendal åpner tre måneder tidligere enn planlagt- setter på trafikk før ferien

Det har vært god fremdrift i prosjektet og det planlegges nå for trafikkpåsetting på denne E18-strekningen, som bygges av AF Gruppen, allerede før fellesferien.

(Klikk for større versjon)

- Det er gledelig for trafikantene at vi kan åpne denne veien tidligere enn planlagt. Gjennom tidligere trafikkpåsetting leverer vi trafikksikker vei raskere til veibrukeren og oppnår økt samfunnsnytte. Prosjektet er i rute og vi ser ikke noe nå som skulle tilsi at dette ikke lar seg gjennomføre. Jeg er glad for at det er god fremdrift på prosjektene i E18-utbyggingsområdet, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad i Nye Veier.

Veien skulle etter den opprinnelige planen åpnes i oktober 2019 og åpner nå altså mer enn tre måneder tidligere. 

Fornøyd
Det er en tydelig fornøyd Erik Frogner, prosjektleder i AF Gruppen, som nå kan slå fast at alt ligger til rette for en åpning før fellesferien på prosjektet.

– Vi har hatt god flyt gjennom hele prosjektet, og vi så i høst at vi kunne ligge an til en tidligere åpning av prosjektet enn det som lå inne i planene. Vi lanserte denne ideen for Nye Veier – og vi har nå posisjonert prosjektet for en åpning tre og en halv måned før tiden, sier Frogner til Byggeindustrien.

Han forteller at de helt fra starten av har organisert prosjektet for å kunne ha flere angrepsfronter – og at de tidlig kunne sette inn mye tungt utstyr og maskiner til å gjennomføre arbeidet.

- Det å kunne åpne prosjektet drøyt tre måneder tidligere enn først planlagt har en stor samfunnsnytte, noe både vi og Nye Veier selvsagt er godt fornøye med å klare å gjennomføre, sier han.

Stram tidsplan
Tidsplanen for prosjektet har i utgangspunktet vært svært stram, men likevel ligger nå alt til rette for en forsering av trafikkpåsettingen.

- Det var i utgangspunktet en stram tidsplan. Vi skulle bygge 23 kilometer med firefelts motorvei, med et tjuetalls bruer og fire tunneler, og det har vært et betydelig volum som skulle sprenges og flyttes. Det er sprengt bort og flyttet åtte millioner faste kubikkmeter med fjell og det er tatt ut tre millioner kubikkmeter løsmasser. Mange mente det var en knapp byggetid med 33 måneder for disse oppgavene – men nå blir altså byggetiden på drøyt 29 måneder, forteller Frogner.

- Det er tilfredsstillende – men vi understreker selvsagt at denne forseringen ikke skal gå på bekostning av HMS-arbeidet eller andre forhold på anlegget. Vi arbeider etter oppsatt plan og med det mannskapet vi har planlagt for. Helt inn mot trafikkpåsetting vil det naturligvis bli noen ekstra hektiske perioder, ikke minst med tanke på asfaltering som planlegges med døgndrift, sier han.

Frogner ønsker å takke spesielt kunden Nye Veier men ikke minst også eget team og alle gode samarbeidspartnere herunder Kruse Smith på bruarbeidene, Otera Infra på det elektrotekniske og NCC Industry på asfalteringsarbeidet.

- Det har vært et meget godt samarbeid mellom alle parter, og dette gjør det mulig å åpne prosjektet tre og en halv måned tidligere enn først planlagt, legger han til.