E18 Langåker Bommestad

E18 Langåker Bommestad

Sted: Vestfold

Prosjekttype: 8 kilometer ny firefeltsvei

Hovedentreprisekostnad eks mva: Cirka 700 millioner kroner
(Prosjektkostnad 1290 millioner kroner)

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: Skanska Norge

Rådgivere: Tunnel og vei: Sweco - Bruer: Multiconsult, Cowi og Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Marthinsen & Duvholt, Unicon, Skanska Asfalt, Ølen Betong, Vik Ørsta, Entreprenørservice, Pewe Entreprenør, Ruukki Construction, Fundamentering (FAS), Abrahamsen P. Transport, Conbridge, Brødrene Dahl, Fibercom, Fjerby, HG Asfalt, Leif Hübert Stål, KB Spennteknikk, ED Knutsen Maskin, Lauritsen Gjerdefabrikk, Loe Rørprodukter, Mesta, Kaare Mortensen, NCC Roads, Pro Landskap, Ragn-Sells, Skagen Elektro, Strukturas, Utleiecompagniet, Veisikring, Vest Kran, Vestfold Fjellboring

Skanska holdt det de lovet. 22. juni ble E18-parsellen mellom Langåker og Bommestad åpnet to måneder før opprinnelig planlagt.

E18-parsellen mellom Langåker og Bommestad i Vestfold fikk som mange husker mye oppmerksomhet da hovedentreprenør Skanska i fjor sommer gikk ut med at de mot en økonomisk kompensasjon kunne fremskynde prosjektet med to måneder. Etter en runde ved forhandlingsbordet skrev Statens vegvesen og Skanska en avtale som gav hovedentreprenøren 8,9 millioner kroner i forseringskompensasjon. Skanska har holdt avtalen og 22. juni kunne samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpne åtte kilometer med splitter ny firefelts E18.

Riktig å forsere
Byggeindustrien besøkte prosjektet tre uker før åpning. Skanskas anleggsleder Leiv Arne Hemnes kunne da fortelle at det kun gjensto litt asfaltarbeider og noe finish-arbeider. Anleggslederen mente de hadde full kontroll. 
   
– Det er travelt, men det går, sier Hemnes. Han er sikker på at det var en riktig beslutning å fremskynde prosjektet, ikke minst på grunn av den samfunnsmessige gevinsten en tidligere åpning gir. Byggeleder Grethe Bodholt fra Statens vegvesen må si seg enig i at forseringen har stor samfunnsmessig betydning, men hun legger samtidig ikke skjul på at hun gjerne skulle hatt litt mer tid før åpning.
   
– Sluttfasen har blitt litt ekstra hektisk fordi snøen lå litt lengre enn normalt, sier Bodholt.

– Fordel med en entreprenør
Veiarbeidene mellom Langåker og Bommestad var som kjent delt opp i to hovedentreprisekontrakter som begge gikk til Skanska. Ifølge Hemnes har Skanska ytret ønske om å slå sammen kontraktene, men de har ikke fått gjennomslag for dette hos byggherre. Men selv om alt av «papirarbeid» er delt i to separate kontrakter har Skanska benyttet seg av muligheten til å sjonglere med folk og utstyr under-veis. Skanskas prosjektsjef Bjørn Kielland har tidligere uttalt til Byggeindustrien at prosjektet neppe hadde fått til en så god fremdrift med to hovedentreprenører.

Et krevende kryss
Skanskas to kontrakter utgjør nærmere 700 millioner kroner eksklusive moms. Anleggsarbeidene har tatt cirka 2,5 år og på topp har hovedentreprenøren hatt cirka 200 personer i sving langs parsellen.
   
Leiv Arne Hemnes trekker frem arbeidene i og rundt Bommestadkrysset som de desidert mest krevende i prosjektet. En årsdøgnstrafikk på opp mot 30.000 kjøretøyer gjennom anleggsområdet og sprengningsarbeid i en 26 meter høy og 300 meter lang fjellskjæring er to av elementene prosjektet har måttet håndtere i forbindelse med Bommestadkrysset.  
   
– Å vurdere det eksakte arbeidsomfanget når man jobber i et slikt kryss er ikke lett. Man må nesten føle det på kroppen for å vite hva det går ut på, sier Hemnes.

En stålbru
De åtte kilometerne med ny firefeltsvei mellom Langåker og Bommestad omfatter en to løps fjelltunnel på 160 meter og en 50 meter lang to løps miljøtunnel for viltkrysning. Med sine 277 meter er Seierstad bruer de to lengste av prosjektets 10 langsgående betongbruer (5x2). Det er også bygget tre overgangsbruer i betong.

Men det er Bommestad bruer som skiller seg ut i prosjektet. Bruene, som krysser Lågen, er et resultat av en arkitektkonkurranse der gammel Bommestad bru la føringer på utformingen.
   
– Det er bygget en stålfagverksbru som er malt med graffitigrå farge. Samme fargen er benyttet på brurekkverk og andre ståldetaljer både langs denne parsellen og ved de andre parsellene gjennom Vestfold, forteller Bodholt. Det er Multiconsult som har prosjektert Bommestad bruer.

Tre kryssområder
Ved Langåker, Ringdal og allerede nevnte Bommestad er det bygget store kryssområder med planfrie kryss. I tillegg kommer arbeider med omlegging av diverse lokalveier og adkomstveier. Av oppgaver som gjenstår for Skanska etter at parsellene er åpnet er blant annet arbeider med to kryssområder langs gamle E18.
   
– Det har vært et bevisst valg å vente med disse to kryssområdene til E18-trafikken er flyttet over på ny vei, sier Bodholt. 

Tekst og foto: Ådne Homleid