E18 Gulli-Langåker vedtatt

Stortinget har behandlet innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker. Innstillingen ble vedtatt med 69 mot 21 stemmer.

- Jeg er selvfølgelig godt fornøyd med at vi endelig har Stortingsvedtaket og er innstilt på å starte så raskt som mulig, sier en fornøyd prosjektleder Steinar Aspen til vegvesen.no.

- Konkurransegrunnlaget for første delstrekning i Tønsberg, fra Gulli til Holmene blir sendt ut om ca. en måned. Arbeidene i terrenget langs E18 regner vi med kommer i gang til sommeren. Delstrekningen Holmene-Tassebekk og Tassebekk-Langåker blir også lagt fram før sommeren. Aspen regner med at det vil være byggeaktivitet på hele den 25 kilometer lange strekningen fra Gulli til Langåker i løpet av inneværende år.

"Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger for utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker etter vilkårene i Prop. 56 S (2010-2011) og Innst. 178 S (2010-2011).

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringen."

Se Stortingets nettside om saken