E18-bommene i Sande kan bli revet før 2017

E18-bommene ved Sande i Vestfold kan bli revet før 2017. Bare i fjor passerte nesten åtte millioner kjøretøy bommene.

Dette er en trafikkøkning på vel 3 prosent fra rekordåret 2005, sier administrerende direktør Sigmund Aasly i bomselskapet E18 Vestfold AS til NRK. Nå varsler han at det blir unødvendig å la bommene stå fram til 2017, slik det var beregnet. Trolig kan vi rive dem mellom ett og to år tidligere. Kanskje kan vi også utsette de planlagte takstøkningene noe, men de kommer nok, varsler han. Raset i Hanekleivtunnelen rett sør for bomstasjonene får ingen betydning for bomselskapets inntekter. Så lenge den ene av de to tunnelene er åpen, vil bomselskapet få sine inntekter og pengene til sikringen av Hanekleivtunnelen rammer ikke vår økonomi, sier Aasly. Trafikantenes bidrag ved Sande-bommene skal utelukkende brukes til drift av bomstasjonen og nedbetaling av de to store veiutbyggingene som har gitt nordre Vestfold firefelts motorvei. Det er ikke aktuelt å bruke de økte inntektene i nordfylket til subsidiering av E18-utbyggingen i søndre Vestfold.