Omfattende elektrojobb i Lunnertunnelen på E16 er lyst ut med tilbudsfrist 20. august. Foto: Google Maps/Statens vegvesen

E16 Hadeland: Statens vegvesen lyser ut elektrooppdrag i Lunnertunnelen

- Deler av det elektriske utstyret i Lunnertunellen på E16 må skiftes ut. Utskifting av utstyret er helt nødvendig.

Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

- Vedlikeholdsjobben i den 3,8 kilometer lange Lunnertunellen som vi nå lyser ut, omfatter riving og fjerning av gammelt el-utstyr og installering av nytt, sier Lars Magnar Allergodt i Statens vegvesen.

Jobben går ut på å skifte kabelstiger, belysning, nødstrøm, styresystem og nødskap med brannslokkere og telefoner.

- Dette er en omfattende jobb som er beregnet å ta tre måneder, sier Allergodt til nettstedet.

Oppstart og ferdigstillelse av jobben er høsten/vinteren 2020. Frist for levering av anbud er 20. august.