E16 Eggemoen – Olum

Dronefoto: Ståle Savland/Statens vegvesenDronefoto: Ståle Savland/Statens vegvesenAssisterende prosjektleder Pål-Steinar Karlsen (t.v), byggeleder Stig Kjetil Methi, og teknisk byggeleder Rune Andrè Solli i Statens vegvesen, er godt fornøyd med det nye veianlegget.BIM-modell av Randselva bru Illustrasjon Sweco
Skanskalogo

Skanskalogo

PNClogo

PNClogo

Swecologo

Swecologo

Mlogo

Mlogo

IngRasmussen

IngRasmussen

NCClogo

NCClogo

NæssetMek

NæssetMek

TryggVei

TryggVei

7. juli åpner den siste delen av 12,4 kilometer ny E16 mellom Eggemoen og Olum i Viken. Vegvesenet beskriver prosjektet som en pilot innen totalentreprise og klimakrav, og veiprosjektet kan også slå i bordet med å ha bygget verdens største konstruksjon uten tegninger.

Fakta

Sted: Jevnaker og Ringerike kommuner

Prosjekttype: 12,4 kilometer ny E16, inklusive 17 konstruksjoner. Randselva bru på 634 meter og Svenådalen bru på 375 meter er de største konstruksjonene.

Kostnadsramme: 3,480 milliarder 2022-kroner (42 prosent statlige midler og 58 prosent bompenger).

Byggherre: Statens vegvesen

Totalentreprenører: Skanska Norge og PNC Norge

Hovedrådgiver for Skanska: Multiconsult

Hovedrådgiver for PNC Norge: Sweco Norge og Armando Rito Engenharia

Underentreprenører og leverandører: Mesta Elektro l NCC Industry Asfalt l Næsset Mek Verksted l Veidrift l Moelven Limtre l Protech Consult l Borg Armering l Frico l KB Spennteknikk l Krakbau l REB Anlegg l Trygg Vei l ZeBra l Østcom l Thyssen l Keller l Otera Traftec l Brani l Br. Myhre l Kynningsrud Nordic Crane l Trafikkjentene l Diamant Wire Teknikk l Steen & Lund l Baneservice l Isachsen Anlegg l Hæhre Entreprenør l Knut Olav Sundland l Strukturas l Unicon l BBV Systems l BNS l Kolstad Betongpumping l UCO l Doka l Arctic B&C Norway l Mapei l Vik Ørsta l Brødrene Dahl

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Den nye veien mellom Eggemoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune, flytter gjennomgangstrafikken ut av Jevnaker sentrum, den fjerner en flaskehals med 3,9 meter høydebegrensning, og ikke minst sørger ny E16 for at den smale, svingete og opp mot seks prosent bratte Olumslinna ikke lenger er en del av europaveien.

To totalentrepriser

Prosjektet E16 Eggemoen-Olum har en samlet kostnadsramme på 3,840 milliarder 2022-kroner, og arbeidene med ny E16 er utført i to totalentrepriser. Skanska Norge har bygget 10,4 kilometer to-, tre- og firefeltsvei, inklusive 15 konstruksjoner, mellom Åsbygda og Olum. Skanska har hatt med seg Multiconsult som rådgiver, og totalentreprenøren har utført hovedarbeidene på masseflytting og konstruksjoner sammen med datterselskapet Vassbakk & Stol. Skanska sin kontrakt har en verdi på 1,085 milliarder 2020-kroner eksklusive merverdiavgift, og ble underskrevet i desember 2019. Strekningen ble åpnet for trafikk rett før jul, et halvt år før opprinnelig planlagt.

PNC Norge er totalentreprenør for strekningen Eggemoen – Åsbygda, som omfatter byggingen av den 634 meter lange Randselva bru og 1,5 kilometer vei. PNC har hatt med seg Sweco Norge og portugisiske Armando Rito Engenharia som rådgivere. PNC har bygget brua, mens Isachsen Anlegg har vært under-entreprenør for vei- og grunnarbeider. Kontrakten har en verdi på 463 millioner 2019-kroner eksklusive merverdiavgift og kontrakten ble signert i februar 2019. Randselva bru med ny vei på begge sider åpner i forbindelse med den offisielle snorklippingen 7. juli.

– Vellykket

Assisterende prosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen, bruker ordet vellykket da han skal oppsummere planleggingen og byggingen av den etterlengtede E16-strekningen.

– Veianlegget har den avtalte kvaliteten, vi leverer innenfor kostnadsrammen, og åpningen skjer veldig nære sluttfristdatoen 1. juli 2022. Prosjektet må sies å være vellykket, sier Karlsen til Byggeindustrien.

Han presiserer at det var Skanska som i utgangspunktet skulle overlevere sin del av prosjektet 1. juli i år, men det ble tidlig klart at Skanskas del av prosjektet kunne åpne i god tid før sluttfristen.

PNC Norge, som opprinnelig skulle ferdigstille Randselva bru i oktober i fjor, fikk utsatt sluttfristen på grunn av store utfordringer knyttet til pandemi og innreiserestriksjoner for entreprenørens polske arbeidere. Ifølge Stig Kjetil Methi, byggeleder for delstrekningen Eggemoen – Åsbygda, sørget pandemien for tre stopp i bruarbeidene.

– Det var en meget krevende situasjon som entreprenør og byggherre måtte løse sammen. Innreiserestriksjonene gjorde at det ble store forsinkelser, men PNC fortjener ros for måten de håndterte pandemien, ikke minst kravene til testing. Da reglene var på sitt strengeste måtte arbeiderne testes før de dro fra Polen, de måtte testes på Gardermoen når de kom, og PNC hadde to 40 manns rigger der den ene ble gjort om til karantenerigg hvor arbeiderne satt i ti dager før de kunne teste seg ut, forteller Methi.

Prøveprosjekt for totalentreprise

Konkurransen om de to totalentreprisene ved E16 Eggemoen – Olum, ble begge gjennomført med prekvalifisering og konkurransepreget dialog, på et tidspunkt hvor Statens vegvesen enda ikke hadde utarbeidet en felles mal for totalentrepriser.

Ifølge Pål-Steinar Karlsen var E16 Eggemoen-Olum det første store prosjektet hvor Vegvesenet inngikk ordinære totalentreprisekontrakter, uten at totalentreprenøren hadde ansvar for drift og vedlikehold etter veiåpning. Konkurransepreget dialog var også nesten helt nytt.

– Prosjektorganisasjonen var motiverte og innstilte til å prøve totalentreprise, men samtidig var vi litt skeptiske og veldig spente på hvordan dette skulle bli. Nå er holdningen at vi ikke kan tenke oss tilbake til enhetspriskontrakter, sier Karlsen.

– Hvorfor ble akkurat dette prosjektet plukket ut som pilotprosjekt?

– Prosjektet kom i en tid da det var et ønske i Statens vegvesen om å teste nye kontraktsformer. Prosjektet skulle bygges i jomfruelig terreng og passet til totalentreprise, i tillegg hadde vi behov for dialog med bransjen når det gjaldt løsning for Randselva bru, forteller Karlsen.

Han sier videre at Statens vegvesen er veldig fornøyde med hvordan totalentrepriser med dialogfase, åpner for konstruktiv samhandling med entreprenør.

– Dialogen og samhandlingen vi etablerte med entreprenørene allerede i konkurransesammenheng, bidrar til at å bygge gode relasjoner og tillit før man går inn i byggefasen. Vi brukte mye ressurser tidlig for å kartlegge usikkerhet, avklare problemstillinger og få felles forståelse av hva som skal gjøres. Det har ført til lite endringer og lite konflikter i begge totalentreprisekontraktene, fastslår Karlsen.

– Vi er også fornøyd med måten entreprenørene får utnyttet byggherres kompetanse både i dialogfasen og utførelsesfasen. Vi kjenner prosjektet og området det skal bygges svært godt, og kan derfor bidra til forståelse av det som skal bygges og hvilke muligheter og begrensinger som ligger der, fortsetter han.

BIM-bru

Da Byggeindustrien besøkte veiprosjektet i midten av juni var PNC Norge i ferd med å legge de siste brikkene ved den 634 meter lange Randselva bru. Fritt-frembygg brua er bygget i kurve og har en stigning på 2,6 prosent. Brua har åtte akser hvor det største spennet er på 194 meter. Rundt 20.000 kubikk betong har gått med til støpingen av brukonstruksjonen.

– Det er bygget mange fritt-frembygg bruer, men det som skiller Randselva bru fra andre er at det er verdens største konstruksjon som er bygget uten tegninger. Brua har fått internasjonal oppmerksomhet, og Sweco og PNC har fått pris for BIM-arbeidet, forteller byggeleder Stig Kjetil Methi.

Randselva bru vant prisen for verdens beste BIM-modell i 2020 under Trimble Global BIM-awards. Ifølge Sweco inneholder BIM-modellen over 200.000 objekter.

Klimapilot

E16 Eggemoen – Olum ble også regnet som en klimapilot da PNC og Skanska sikret seg kontraktene i 2019. I PNC-kontrakten var det krav om at klimabudsjett skulle følge tilbudet, mens kontrakten som Skanska vant et halvt år senere, var den første hvor Statens vegvesen stilte krav om både klimabudsjett og oppfølging med klimaregnskap underveis. Byggherren stilte krav om at entreprenøren skulle velge maskiner, utstyr, materialer og løsninger som gir lavere klimagassutslipp. I tillegg ble det stilt spesifikke krav til betong og asfalt, som kunne føre til både bonus og trekk for entreprenøren.

Skanskas klimaregnskap ble presentert i forbindelse med del-åpningen rett før jul og viste at klimagasser fra asfaltleveransen var kuttet med 40 prosent og 20 prosent for betong. Skanska leverte bedre enn kravet som var satt i kontrakten og Vegvesenet måtte dermed betale ut klimabonus. Skanska sin del av veiprosjektet Ceequal-sertifiseres i kategorien very good.

Mangler siste brikken

Når Statens vegvesen åpner den siste delen av E16 Eggemoen - Olum 7. juli, gjenstår fortsatt den siste E16-brikken på cirka sju kilometer fra Eggemoen til Nymoen nord for Hønefoss. Prosjektet ligger ikke inne i inneværende seksårsperiode av NTP, men er omtalt som et mulig prosjekt i andre seksårsperiode, det vil si 2028-2033. Pål-Steinar Karlsen synes det er synd at de ikke kan fortsette byggingen av den siste delen.

– De drøye tre milliardene som er brukt på den nye veien vil ikke få full utnyttelse før man bruker cirka 1,5 milliarder på å bygge seg over til Nymoen. Dette handler om å få trafikken til å gå på veier som er dimensjonert for det. Vi skulle gjerne beholdt den samme byggherreorganisasjonen og startet forberedelsene til neste etappe over sommeren. Da hadde det vært realistisk med byggestart i 2026/2027, sier han.


Flere prosjekter