Betongtunnelen for Loeselva under E134 forlenges med 15 meter. Foto: Kjell Wold/ Statens vegvesen

E134 Mjøndalen-Langebru åpner fem måneder før planen

Med støpingen av en kulvertforlengelse til Loeselva er siste støp på E134 Mjøndalen-Langebru utført, og strekningen vil åpne fem måneder tidligere enn planlagt.

Betongtunnelen som fører Loeselva under E134 ved flyplassen i Hokksund er med dagens støp forlenget med snaue 15 meter. Jobben gjøres for å gi plass til forbikjøringsfelt mellom Hokksund og Steinberg.

– Det går med om lag 40 kubikkmeter betong til dagens støp, som tar omtrent fire timer, forteller kontrollingeniør i Statens vegvesen, Mariusz Wozniak i en pressemelding.

Fremdriften på E134 i Eiker er så god at veien er ferdig til åpning etter planen i juli, fem måneder tidligere enn opprinnelig plan.

Veistrekningen mellom Mjøndalen og Hokksund er om lag 7,5 kilometer. Det er Marthinsen og Duvholtsom er entreprenør. Veien utvides for å gi plass til midtrekkverk på hele strekningen samt veibelysning og forbikjøringsfelt forbi Loesemoen.