E10 Solbjørnneset-Hamnøy. Foto: Tommy Johansen

E10 Vest-Lofoten blant Veidekke-tapene - tross «seier» i retten

Veidekke føler de vant frem med sin argumentasjon i rettssaken mot staten i etterkant av E10 Vest-Lofoten-prosjektet, men den samlede kompensasjonen i dommen ble rundt 200 millioner kroner lavere enn det man krevde.

I børsmeldingen har Veidekke skrevet: «Nedskrivningen er i hovedsak knyttet til to pågående og ett avsluttet samferdselsprosjekt, samt et prosjekt innen energisektoren».

– Fellestrekkene for disse prosjektene er at omfanget av kontraktene har økt, og vi ikke har blitt kompensert for endringsmeldinger, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsrelasjoner, Lars Eik Lund i Veidekke til Byggeindustrien.

Entreprenøren ønsker ikke å uttale seg om de tre prosjektene som er i produksjon, men bekrefter at det fjerde de refererer til i forbindelse med nedskrivningene, og som er avsluttet, er rassikringsprosjektet E10 Vest-Lofoten. Et oppdrag Veidekke Anlegg Nord utførte rassikring av E-10 nord for Reine i Lofoten på oppdrag for Statens vegvesen.

Kontrakten var på 364 millioner kroner før merverdiavgift da arbeidet ble startet opp i september 2012. Etter at prosjektet var ferdigstilt mente Veidekke at de hadde krav på 260 millioner kroner mer som følge av endringsmeldinger.

I retten argumenterte Veidekke slik:

«Det anføres at grunnlagene for kravene i hovedsak er merarbeid knyttet til fremdrift og sikkerhet under utførelse av kontraktarbeidet. Dette gjelder bl.a. risiko for grunnforholdene. SVV var kjent med hvilke undersøkelser som var foretatt og dermed gjennomføringsrisikoen. SVV har valgt utførelsesentreprise som kontraktsform. Entreprenøren må da kunne legge til grunn at kontraktgrunnlagets opplysninger er dekkende for å beregne pris, og hvordan arbeidet kan utføres med de nødvendige krav til sikkerhet.»

De pekte blant annet på krav som knyttet seg til fundamentering og forankring, grunnarbeid, betongarbeid og stans ved ras eller fare for ras.

Staten på sin side reiste et motkrav i Lofoten tingrett på 108 millioner kroner da saken var oppe i retten i fjor høst.

Statens vegvesen ved staten mente blant annet at:

«De prosjekterte løsningene var ikke mangelfulle. At Veidekke Entreprenør (VE) brukte lengre tid enn planlagt skyldes VE’s egne forhold som dårlig planlegging, valg av utstyr og metode for utførelse, herunder valg av underleverandører og andre forhold som VE har risikoen for. For de tilfeller hvor det ble valgt andre utførelser enn de prosjekterte, skyldes dette manglende kompetanse hos VE.»

Dommen ga Veidekke medhold i mye av sin argumentasjon, men kompenserte ikke entreprenøren slik entreprenøren ønsket.

Veidekke ble riktignok tilkjent 74,5 millioner kroner og forsinkelsesrenter på 6,8 millioner kroner. Samtidig måtte de betale tilbake 18,1 millioner kroner til staten som følge av motkravet om dagbøter, i dommen som ble avsagt 1. juni.

Veidekke er også involvert i en tvist i etterkant av Fellesprosjektet E6 Dovrebanen. Arbeidsfellesskapet Veidekke Hochtief har gått rettens vei, og krever rundt 850 millioner kroner av staten ved Samferdselsdepartementet etter parsellen FP2 Strandlykkja-Brøhaug.

Denne saken skal opp i Øvre Romerike tingrett senere i år, og også her er endringsmeldinger, og manglende kompensasjon av disse, et sentralt tema i søksmålet. Fellesprosjektet er for øvrig ikke en del av nedskrivningene som ble varslet fredag.