E10 Hamnøy Lofoten stengt for all tungtrafikk etter utrasing

E10 nord for Hamnøy i Lofoten stenges for tyngre kjøretøy. Stengingen kan vare i flere dager, og sjåfører som skal mellom Lofoten og Bodø, via fergesambandet Bodø-Moskenes, må belage seg på omkjøring via Lødingen.

Statens vegvesen understreker i en pressemelding at dette bare gjelder tungtransporten, og at personbiltrafikken vil kunne passere som normalt fra kl. 20 torsdags kveld.

På grunn av utrasingen av E10 tidligere i dag har vegen vært stengt i lengre tid. Nå er det klart at det blir full stopp for alle tyngre kjøretøy, og stengingen kan vare i flere dager.

– Den midlertidige vegen som ble bygget tidligere er ikke i stand til å ta i mot lange kjøretøy som vogntog, lastebiler og busser.

På grunn av anleggsarbeidet på stedet er det heller ikke plass til å kjøre disse gjennom rasoverbygget på stedet, slik at det er foreløpig full stans i tungbiltrafikken på stedet.

– Vi må være forberedt på at det kan ta mange dager før tyngre kjøretøy kan passere her. I slutten av neste uke skal vi uansett åpne rasoverbygget for ordinær trafikk, og i verste fall må vi vente til da, før problemet er løst, forklarer Eliassen og beklager sterkt ulempen dette medfører for næringstransporten.

Det jobbes med å informere de som kjører tyngre kjøretøy, både gjennom vegtrafikksentralen, skilting, diverse medier samt på fergekaia i Bodø.