Ill. JAJA Architects
Ill. JAJA Architects

Dyrvik Arkitekter, JAJA Architects og BOGL vant arkitektkonkurransen for utvikling av Torp Bruk

Dyrvik Arkitekter, JAJA Architects og BOGL er kåret til vinner av arkitektkonkurransen for transformasjon og utvikling av Torp Bruk i Fredrikstad.

Arkitektkonkurransen ble gjennomført i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL) på vegne av Torp Marinepark Eiendom AS. Juryen valgte enstemmig å kåre forslaget «Elvetorpet» signert arbeidsfellesskapet Dyrvik Arkitekter, JAJA Architects og BOGL til vinner av konkurransen.

– Elvetorpet er det forslaget som i sterkest grad utnytter områdets særegne kvaliteter. Naturkvalitetene blir effektivt benyttet i planen og spesielt elvekanten brukes som den stedlige kvaliteten den er, heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Vinneren tildeles oppdraget med å regulere området, samt mulighet for utvikling og prosjektering av minst ett boligprosjekt/byggetrinn.

– Torp Bruk er som ett av få områder tatt inn i kommuneplanen for Fredrikstad kommune, og skal transformeres fra dagens industriområde til en ny bydel med cirka 800-1.000 boenheter, heter det i en pressemelding.

Ill. JAJA Architects
Ill. JAJA Architects

– Vi er både stolte, glade og ydmyke over å vinne konkurransen blant de sterke teamene vi konkurrerte mot. Torp Bruk har en fantastisk historie og naturkvaliteter som til sammen danner et godt utgangspunkt for å skape et unikt sted og bomiljø langs Glomma. I vårt forslag har vi jobbet med å foredle stedets identitet, den tette koblingen til vannet, og få frem de naturgitte kvalitetene. Dette ligger til grunn for å skape gode naboskap og et godt bomiljø som er det grunnleggende i vårt løsningsforslag. Vi gleder oss til å ta fatt på det videre arbeidet med å utvikle Torp Bruk i tett samarbeid med Torp Marinepark Eiendom AS, sier representant for vinnerteamet Kristin Uleberg Osnes i Dyrvik Arkitekter AS, i meldingen.

Transformasjon og utvikling av Torp Bruk er en stor oppgave.

– Ved å gjennomføre konkurransen i regi av NAL, sikrer Torp Marinepark Eiendom AS at den aller beste planen for videre utvikling av området velges på et sterkt faglig grunnlag. Juryen har blant annet bestått av en arkitekt og landskapsarkitekt utnevnt av NAL, står det å lese i meldingen.

– Juryen mener at vinnerforslaget har det aller største potensialet til å kunne utvikles videre til å bli den destinasjonen og knutepunktet Torp skal bli. Vi opplever at forslaget i svært stor grad treffer de målsettingene vi har for området både med tanke på urbanitet, områdekvalitet og bomiljø, sier Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS og juryens leder.

Hersleth Entreprenør AS vil være totalentreprenør for hele prosjektet, og er eier av Torp Marinepark Eiendoms AS sammen med Torp Marinepark AS.

Ill. JAJA Architects
Ill. JAJA Architects

Vinnerforslaget vil bli nærmere presentert i løpet av våren sommeren. Nå starter arbeidet med å bearbeide og kvalitetssikre forslaget. Forventet oppstart regulering er våren 2022.

Det ble levert inn 33 søknader i prekvalifiseringen, hvorav seks team ble valgt ut til å delta i konkurransen. I tillegg til vinnerteamet, deltok følgende fem team:
- Spir Arkitekter og Stener Sørensen AS
- Mad arkitekter, Sanden+Hodnekvam Arkitekter AS og Tredje natur
- Link Arkitektur AS og Multiconsult AS
- Lala Tøyen AS, Pushak AS og Civitas AS
- Niels Torp + arkitekter, INBY AS og Gullik Gulliksen AS