Dyrmyrskauen

Copyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen EiendomCopyright: Vestaksen Eiendom

En gammel industritomt i Kongsberg er forvandlet til en liten kvartalsby bestående av fem mindre blokker med 43 leiligheter rundt et grønt gårdsrom.

Fakta

Sted: Kongsberg

Prosjekttype: Boligblokker

Byggherre: Dyrmyrskauen AS (Vestaksen Eiendom)

Areal: 7.462 kvm

Totalentreprenør: Consto Øst

Kontraktsum: 107 millioner kroner

Byggherrerådgiver: Kongsberg Prosjektservice

Arkitekt: Link Arkitektur

LARK: Link Landskap

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIBR: Sweco Norge l RIG: Løvlien Georåd l RiFy: Erichsen & Horgen l RIE: Borge Installasjon l RIV ventilasjon: Alfa VVS Rådgiving l Riv rør: Imtech rør l RIAku, RIVA og veg: Asplan Viak

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: ABO Oppmåling l Trykktesting / termofotografering: Omega Energi l Byggevarer: Carlsen Fritzøe Stiltre l Isolasjon: Svartdal l Vinduer: Norgesvinduet l Dekker: Systemblokk (utført av Fron Betong) l Konstruksjonsstål: Fiskum Plate og Sveise l Grunnarbeider: Isachsen Anlegg l Betongarbeid: Betong-
spesialisten l Stålisolering og branntetting: RB Branntetting l Ventilasjon: Solland l Heis: Otis l Elektro: Borge Installasjon l Kjerne-
boring: Kongsberg Betongsaging l Maler: Byggmal l Flis og fasadepuss: Hilmatis l Kjøkken, bad og garderobe: Studio Sigdal Kongsberg Interiør l Systemhimlinger: Space Glass & Byggmontering l Lås og beslag: Certego l Rekkverk: Miljøstål l Energibrønner: Sør-Norsk Boring l Tårnkran: Kranor l Taktekking: Euro Blikk og Tak l Beslagsarbeider: Tele Blikk l Sparkling av gulv: Østlandske Gulsparkling l Tømrerarbeid: GST Byggmontering l Parkett: ABS Parkettgruppen

I tidligere tider var dette en furumo i Kongsberg benyttet til dyrskue. Frem til 1914 ble det holdt utendørsrevyer og annen underholdning i et tilgrensende friområde i nord, der blant annet Lalla Carlsen og Kirsten Flagstad opptrådte.

Boligprosjektet Dyrmyr-
skauen ligger på det sørvestre hjørnet av kvartalet, med en kommunal tomt på to sider. Utbygger er Vestaksen Eiendom som ser sitt nedslagsfelt med boliger i kombinasjon med næringsarealer i det de kaller den nye «storkommunen» mellom Oslo og Kongsberg. Selskapet hadde i 2015 en omsetning på over 200 millioner kroner. Morten Hotvedt, administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, er selv fra Kongsberg og kjenner godt området der boligprosjektet nå står ferdig.

Etablert boligområde
– Vi kjøpte tomta av Hydronor som hadde flyttet til næringsparken. Jeg har hatt lyst til å bygge boliger der i flere år, det er et godt etablert boligområde med kun 600 meter til jernbane-
stasjonen. Det markedet vi ønsket å nå var de i området rundt her som ville flytte ut av eneboligene sine. Der traff vi godt, det er bare en av kjøperne som ikke er fra Kongsberg, forteller
Hotvedt.

Den gjeldende reguleringen for området, foreslått med flere mindre hus med skråtak, var utarbeidet av tomtas forrige eier. Vestaksen Eiendom fikk tre nye arkitektkontorer til å utarbeide hver sin nye skisse. I samarbeid med Kongsberg kommune gikk Vestaksen Eiendom inn for forslaget til Link Arkitektur, som dermed innebar en omregulering av tomta.

Ikke etterlikning
– Nå ser man tydelig at det er nye bygningskropper og arkitektur, vi har ikke prøvd å etterlikne den gamle bebyggelsen. De eksisterende husene her er fra 1950-tallet. Det blir sjelden suksess når man skal prøve å kopiere eldre bebyggelse, men med nye tekniske anlegg bygget etter TEK10-krav, påpeker Hotvedt.

I prospektet beskriver Link Arkitektur de fem byggene som arkitektur uten bruk av tidstypiske elementer. Videre at bebyggelsen har variasjoner når det gjelder fasadeutrykk, mange leilighetsvarianter, varierende høyder, varierende tilbake-
trekkinger av toppetasje og ulik bruk av materialer og farger.

– Det var lenge et alternativ å bruke platekledning. Selv om det medførte økte kostnader er jeg nå glad for at vi gikk inn for å bruke pussfasader. Vi ønsket også å legge litt ekstra i å bruke friske farger i oppganger og i deler av p-kjelleren, forteller Hotvedt.

Snekker- og «furtebu»
Parkeringskjelleren med sportsbodanlegg er på ca. 2.720 kvadratmeter og har innkjøring fra Withs gate i sørøst. Kongsberg har stolte skitradisjoner; derfor har utbygger etablert en smørebu for ski. Og skulle noen ha behov for å furte, finnes også en godt utstyrt snekkerbod med utstyr levert av Würth.

De eksisterende bygningene var revet i byggherrens regi, da Consto kunne sette i gang med utgraving på tomta i august 2014. Bæresystemet er tradisjonelt med stål, plasstøpt betong og med plattendekkere som etasjeskillere.

Dyrmyrskauen består opprinnelig av en utbygging i to trinn. Trinn 1 besto av tre blokker med 27 leiligheter.

– Trinn 2 med de resterende 16 leilighetene var en opsjon. Men underveis solgte man unna leiligheter, så byggherren så det som en fordel å med en direkte fortsettelse av utbyggingen. En sømløs overgang til trinn 2 var også for oss en stor fordel, sier Constos anleggsleder, Jon Ole Bekkhus.

– I utgangspunktet var det krevende å ha to sider som vi ikke kunne ha tilgang fra når vi skulle montere og løfte inn utstyr og elementer. Det løste vi ved å bruke en kran med rekkevidde på 60 meter som vi plasserte i gata i sør. Med den på plass kunne vi enkelt nå hele byggetomta, sier Bekkhus.

De 43 leilighetene spenner fra 67 til 114 kvadratmeter. Bygget lengst i nordvest har en Familieflex-løsning – en gjesteleilighet – i leilighetene med dertil egnede muligheter for utleie. Det er forholdsvis store balkonger, men tre av byggene har inntrukket toppetasje. Det er desentralisert balansert ventilasjon og plassbygde bad, og vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom. Det er etablert seks geobrønner ned til 250 meter på tomta.

– Fremdriften har gått bra uten de helt store byggetekniske utfordringene. Vi har vært heldige med en snill vinter 2014/2015, og at vi hadde en effektiv produksjon med tårnkrana. Takene fikk vi også tekket raskt med Derbigum. Alt i alt ble det ble en rolig og kontrollert overlevering. Det hjalp oss også at Vestaksen Eiendom ikke var kyniske med tanke på å presse frem tidlig levering eller for rask fremdrift. Da er det alltid en viss fare for at det kan komme til å gå utover kvaliteten på det vi leverer fra oss, sier Bekkhus.

Også prosjektleder Arild Børge Eide er fornøyd med produktet de nå har overlevert byggherren.

– Hele prosessen har gått smertefritt, også mye takket være et godt samarbeid med byggherre, rådgivere og våre underleveran-
dører. Resultatet er også fornøyde beboere. Dette kommer vi til å se tilbake på som et godt prosjekt for Consto, sier Eide.

Hotvedt forteller at boligmarkedet i teknologibyen Kongsberg alltid har vært bra, også i store deler av byggeperioden for Dyrmyrskauen.

– Det er nok litt roligere her nå som en konsekvens av det som skjer i oljesektoren. Vi har åtte usolgte leiligheter igjen, men heller ikke de regner jeg med at vi får problemer med å få omsatt, sier han.