Dyrere veianlegg

Byggekostnadsindeksen for veianlegg totalt økte med 2,1 prosent fra 1. til 2. kvartal 2007.

Fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007 steg byggekostnadene med 5,8 prosent, mens materialkostnadene økte med 6,4 prosent, melder SSB.

Byggekostnadene for veg i dagen - veger utenom bruer og tunneler - økte mest siste kvartal med 2,4 prosent. For bygging av betongbru steg kostnadene med 2,2 prosent, mens kostnadene til bygging av fjelltunnel økte med 1,1 prosent siste kvartal.

Det siste året har bygging av betongbru steget mest i pris og er nå 8,4 prosent høyere enn i 2. kvartal i fjor. En vesentlig årsak til økningen er vekst i stålprisene, som har gitt sterk kostnadsvekst for bruprosjekter og betongkonstruksjoner generelt. Kostnadene for bygging av veg i dagen har økt med 5,0 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år, mens den tilsvarende veksten for bygging av fjelltunnel er 4,9 prosent.

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 2,1 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2007 og er nå 4,5 prosent høyere enn for ett år siden. Etter nedgang de to siste kvartalene steg kostnadene for asfaltering av veger med 5,2 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Økningen fra 2. kvartal i fjor ble dermed 2,3 prosent.