Dyrere å bygge vei

Byggekostnadene for veganlegg gikk opp 4 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010, viser ferske tall fra SSB.

Materialkostnadene økte med 4,7 prosent, mens arbeidskraft- og maskinkostnadene steg med respektive 4 og 3 prosent i den samme perioden.

Det siste året har kostnadene for bygging av betongbru steget mest, med 4,9 prosent. Økte stålpriser er en medvirkende årsak til det. For bygging av fjelltunnel og veg i dagen steg kostnadene med henholdsvis 3,8 og 3,6 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Byggekostnadene for veganlegg steg med 1,1 prosent fra 3. til 4. kvartal i 2010.

Byggekostnadsindeks for veganlegg og kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Prosentvis endring fra samme kvartal året før

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 4,4 prosent det siste året. I denne perioden er det kostnadene til asfaltering av veger som har steget mest, med 5,1 prosent. Kostnadene til vinterdrift økte samtidig med 4,2 prosent.