Du slipper ut 150 kilo CO2 per flytur

Du er ansvarlig for utslipp av 150 kilo CO2 for hver eneste flyreise du tar.

Totalt slipper nordmenn ut om lag to millioner tonn CO2 fra fly, ifølge Statens forurensningstilsyn (SFT). Det tilsvarer omtrent utslipp fra to gasskraftverk à la Kårstø uten rensing, skriver Aftenposten. Delt på antall passasjerer, er hver og en av oss ansvarlig for 150 kilo klimagasser i gjennomsnitt hver gang vi flyr innenlands eller utenlands. Til sammenligning må en middels stor bil kjøre 833 kilometer for å forurense like mye. Private klimakvoter Stadig flere kompenserer for utslippene ved å kjøpe klimakvoter. I nyttårstalen fortalte statsminister Jens Stoltenberg at staten skal kjøpe klimakvoter for alle ansatte når de reiser med fly. Men myndighetene er ikke først ute. En rekke privatpersoner og bedrifter har, for å kompensere for egne utslipp av CO2, kjøpt klimakvoter fra Norges Naturvernforbund og Framtiden i våre hender. Dette gjøres via nettstedene klimakutt.no og mittklima.no. Prinsippet er at utslippene reduseres tilsvarende i fattige land ved å bruke pengene på miljøprosjekter. Mittklima.no har siden april 2006 solgt 1.500 tonn klimagasser for rundt 300.000 kroner. For billig å fly De siste årene har flytrafikken økt, målt både i antall passasjerer og antall flyginger. I 2006 ble ny rekord satt med 9,6 millioner enkeltreiser innenlands for første gang ble toppåret 1999 passert, ifølge Avinor. Samtidig har trafikken til utlandet økt med rundt 15 prosent. Miljøorganisasjonene som selger klimakvoter, synes det er blitt for billig å fly. Helt klart. Utslippene fra fly er i ukontrollert vekst, og de er heller ikke del av noe internasjonalt klimaregime. Derfor er det viktig at regjeringen går foran med et godt eksempel, sier klimarådgiver Anders Haug Larsen i klimakutt.no.