Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil ikke fjerne kravet om å ha skorstein i nye hus. Foto: Vidar Ruud / NTB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil ikke fjerne kravet om å ha skorstein i nye hus. Foto: Vidar Ruud / NTB

DSB vil ikke fjerne skorsteinskrav på nye hus

Direktoratet for byggkvalitet foreslår å fjerne kravet om skorstein i nye hus. Det vil ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Vi er i Norge. Det er kaldt. Hvis strømmen skulle bli borte i lang tid og man ikke har en alternativ varmekilde, er vi redd for at vi vil sette egenberedskapsnivået tilbake, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther til NRK.

DSB mener også det er veldig viktig at folk skal kunne holde varmen hvis det skjer en naturhendelse eller annen stor hendelse.

Avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet forklarer at noe bakgrunnen for forslaget er forenkling av byggereglene, og at ikke byggekostnadene skal øke.