Bekkelaget renseanlegg skal utviders med fem nye slike bassenger pluss et bergrom for tekniske installasjoner. Foto: Oslo kommune

DSB stengte OSSA-byggeplass - men nå er spanjolene i gang igjen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) stengte torsdag byggeplassen på prosjektet utvidelse av Bekkelaget Renseanlegg på grunn av at de som skulle utføre ladeoperasjoene ved sprengning, ikke hadde de nødvendige sertifikatene. Mandag fikk den spanske entreprenøren OSSA gjenoppta arbeidet.

– Vi så at de drev med en ladeoperasjon som de ikke hadde de nødvendig kompetansepapirene til å gjøre, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i DSB til Byggeindustrien.

– Vi stanset arbeidet torsdag, inntil de i går fremla plan for hvordan å ivareta dette arbeidet fremover med personell med den nødvendige kompetansen, legger hun til.

Manglet sertifikat

Det er ikke lenge siden DSB hadde en lignende tilsynssak på Ryfast-prosjektet, hvor det blant annet også ble avdekket at flere av de som utførte sprengningsarbeid for Bilfinger Construction på Eiganestunnelen, ikke hadde de nødvendige godkjenningene. Også der ble arbeidet stoppet.

– Er det et økende problem med manglende sertifikater på prosjekter hvor utenlandske aktører er inne?

– Det vi har sett så langt, gjør at vi oppfordrer byggherrer til å tenke på at når de velger å kontrahere firma andre EØS-land, så må de huske at det tar litt tid å få nødvendig godkjenningen fra DSB. Vi har strenge krav til bergspreng, kanskje noen av de strengeste i Europa, og det er ikke gitt at sertifikater fra firmaenes hjemland er godkjent. Uansett må man gå via DSB, svarer Hagehaugen.

Påse-plikt

Hun minner også om at byggherren har en påse-plikt, og skal ha kontroll på at de som utfører farlige oppgaver, faktisk har kvalifikasjoner til å gjøre det.

I motsetning til på Eiganestunnelen fikk derimot entreprenøren raskt lov til å starte opp igjen.

– De klarte å legge frem en tilfredsstillende plan for hvordan de ville arbeide videre raskere. Byggherren Oslo kommune trodde at alt var i orden, ettersom firmaet hadde lagt frem dokumentasjon om at de hadde innmeldt folk under opplæring til DSB, men dette er ikke en regel man kan bruke på den måten for utenlandske arbeidere. Mitt inntrykk er at Oslo kommune kommer til å følge opp dette tett videre, forklarer Hagehaugen.

OSSA: Ingen dramatikk

Assisterende daglig leder for OSSAs norske virksomhet, Arne Rafdal, mener ikke det er noe dramatisk i stoppen, og setter spørsmålstegn ved hvorvidt DSB i det hele tatt burde ha gjort det.

– Det er ikke noen dramatikk i dette, siden DSB har varslet tilsyn på alle anleggsplasser, sier han.

– Vi hadde tilsyn, og fikk ingen merknader på hvordan vi håndterer, oppbevarer eller transporterer sprengstoff. Alt var i orden. Neste fase er at vi skulle ha godkjent bergsprenger og medhjelper. Når det gjelder medhjelpere, har vi innrapportert at de er under opplæring til DSB. Det er 10-12 personer vi har meldt inn. Nå sier DSB at for å være under opplæring, må man ha et fagbrev, legger Rafdal til.

Ossa-lederen understreker også at de hadde to godkjente bergsprengere på byggeplassen under inspeksjonen, men at det ifølge DSB ikke var tilstrekkelig antall ladere til å lade.

– Vi mener DSB ikke hadde hjemmel til å stoppe arbeidet vårt, i og med at det var to godkjente bergsprengere der. Men de brukte argument om arbeidstid og at det ble for mye å gjøre for disse to. Vi mener at så lenge vi holder oss innenfor regelverket, så får det bli opp til oss og byggherren hvordan vi løser oppgaven.

– Får denne stoppen noen konsekvens for fremdriften på prosjektet?

– Selve stoppen får ikke noen konsekvens, siden den bare varte i én og en halv dag. Diskusjonen nå blir rundt dette med folk under opplæring. Vi har vært i dialog med MEF, og har fått vite at det er flere norske entreprenører som også har fått beskjed fra DSB om denne nye praksisen. DSB har lagt lista høyt for å delta i ladearbeid, svarer Rafdal, som tror dette er noe MEF vil ta videre med DSB.

Han understreker også at OSSA har mange søknader liggende inne hos DSB om konvertering av sprengningsertifikater fra spansk til norsk, og at de også regner med å få inn flere norsker sprengere på prosjektet etter hvert.

Uheldig

Prosjektleder i Vann og avløpsetaten i Oslo kommune, Jan Kopperstad, vedgår overfor Byggeindustrien at det som har skjedd på utvidelsen av Bekkelaget Renseanlegg, ikke er noe som bør skje på noen av kommunens bygg- og anleggsprosjekter.

– Nå har heldigvis OSSA fått tillatelse til å gå i gang igjen, men det er klart at det er uheldig når ting ikke er i orden og på plass, sier han.

Kopperstad understreker at det er en krevende jobb for byggherre å følge opp alle bestemmelser, og at det først var ved nærmere ettersyn at DSB avdekket den manglende sertifiseringen hos entreprenøren.

– Men dette er noe vi skal ha oversikt over. En slik hendelse setter helt klart oppfølgingsbehovet på agendaen. Det er et entreprenøransvar å sørge for riktige tillatelser, men vi skal følge med på at det er i orden, sier han.

– Vi følger hele tiden opp at de ressursene som er i tunnelen, er meldt inn til DSB. Det er hos byggherre ansvaret ender til slutt.