Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet, er fornøyd med at flere og flere velger å bruke Vegvesenets selvbetjeningsløsninger. Foto: Statens vegvesen

Dropper telefon og personlig oppmøte - nå møter nesten alle Vegvesenet digitalt

Opp mot 9 av 10 foretrekker nå Statens vegvesens selvbetjeningsløsninger på nett, fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon.

- Vi har gjennom mange år utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger for å gjøre det enklere, sikrere og raskere – for brukerne våre og for oss. Her sparer både den enkelte og samfunnet tid og penger, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen i en pressemelding. 

Selvgjort er velgjort

Vi blir stadig mer digitale i møtet med Statens vegvesen. I snitt var det i 2019 en økning på syv prosent i andelen som foretrekker de ulike selvbetjeningsløsningene på vegvesen.no fremfor telefon eller oppmøte på trafikkstasjon.

  • Nær 9 av 10 foretrekker nå å sjekke kjøretøyopplysninger selv på vegvesen.no, fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon.
  • 8 av 10 oppgir at de vil levere salgsmelding eller omregistrere kjøretøyet sitt på vegvesen.no.
  • 9 av 10 salgsmeldinger leveres nå på nett, mot 8 av 10 i fjor vår. Årlig leveres 1,2 millioner salgsmeldinger.

Den faktiske bruken overgår nå intensjonen om bruk, skriver Vegvesenet i meldingen. 

Flere i byene og flere blant de unge

Det er forskjeller på landsbasis. I Oslo og på Østlandet er det generelt en høyere andel som foretrekker vegvesen.no fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon.

I Oslo ønsker kun 13 prosent å bruke telefon eller trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot 25 prosent i Nord-Norge.

Våren 2019 var tallene henholdsvis 15 og 32 prosent.

De eldre blir mer digitale

Også blant de eldre brukerne i kategorien 60+ er vanene i endring.

Kun 25 prosent i denne aldersgruppen foretrekker nå å ringe eller møte opp på trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot hele 37 prosent våren 2019.

I alderen 18-29 år er det nå kun 13 prosent som sier de foretrekker å ringe eller møte opp, mot 21 prosent i fjor vår.