Dropper lettere tilgang på midlertidig ansatte

I sitt forslag til ny arbeidsmiljølov går regjeringen inn for at det ikke skal være fri adgang til å bruke midlertidig ansatte.

Arbeidsmiljøloven som Bondevik-regjeringen la fram, åpnet for bruk av midlertidig ansatte også når behovet var permanent. Vårt forslag går ut på at midlertidig ansettelse kun skal være lov når behovet er midlertidig. Grunnen til endringen er at vi ønsker å få en lov som bidrar til å få flest mulig i fast arbeid, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Den tidligere loven skapte et A- og B-lag hvor marginale grupper havnet på B-laget, mener statsråden. I forslaget vil regjeringen også tilbakeføre overtidsreglene til slik de var før endringen i 2003. Retten til å beholde stillingen ved tvist om usaklige oppsigelser beholdes som i dag. Det samme gjelder dagens regler for gjennomsnittsberegningen av den alminnelige arbeidstiden. Lovforslaget ble lagt fram av statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) tirsdag ettermiddag. En ny arbeidsmiljølov som ble vedtatt i forrige stortingsperiode, skulle trådt i kraft ved årsskiftet. Men da den nye regjeringen presenterte sin politiske plattform, var den snar med å varsle reverseringer av en rekke punkter.