Drivstoffsalget stuper i Oslo vest

Økningen i salg av elbiler har ført til at bensin- og dieselsalget i Oslo vest har sunket med nesten 30 prosent de to siste årene.

Konsulentselskapet Rystad Energys tall viser at salget av bensin og diesel i Oslo vest falt 28 prosent i fjor og hittil i år, skriver Aftenposten. Øst i Oslo er salget uendret hittil i år, etter et beskjedent fall i fjor.

I Akershus vest – inkludert kommunene Asker og Bærum – har salget i fjor og så langt i år falt med 16 prosent. Nord i fylket er salget omtrent uendret for samme tidsperiode. På landsbasis har salget av drivstoff vært det samme de siste årene, skriver avisen.

Senioranalytiker Artyom Tchen i Rystad Energy sier elbilene er en viktig årsak.

– I Oslo vest og Akershus vest er det mange elbiler fordi inntektsnivået er høyt, og fordi mange har anledning til å lade elbilen hjemme, sier Tchen.

Rystad Energy tror forbruket av drivstoff vil synke med rundt en tredel fram mot 2025.

Ifølge Norsk elbilforening er markedsandelen i nybilsalget for elbiler høyest i Oslo, Akershus og Hordaland. Fra januar til november i år har det blitt registrert over 50.000 nye elbiler her i landet.