Driftstekniker Markedsområde nord

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Forsvarsbygg utleie er Norges største eiendomsforvalter. Gjennom vårt unike nettverk og kompetanse sikrer vi leveranser over hele landet. Vår viktigste oppgave er å skape trivsel for våre brukere og beboere.


Firma Forsvarsbygg
FylkeFinnmark
StedHonningsvåg
Søknadsfrist13.03.2015

Ved markedsområde nord er det ledig fast stilling som Driftstekniker med arbeidssted Honningsvåg. Stillingen rapporterer til Serivceleder Operative anlegg.

I stillingensom driftstekniker er du markedsområdets fremste kontaktledd mellom leietakers brukere av eiendommen. Du skal sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende EBA løsninger blir ivaretatt.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no og vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Kontakt og dialog om status med avdelingens kunder
 • Oppgaver innen ettersyn, service, drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • Følge opp oppdrag utenfor eget kompetanseområde
 • Utføre ettersyn, service og løpende drift av tekniske anlegg (SD, brann mv)
 • Foreta all regelmessig forbruksregistrering innen drift
 • Følge opp internkontroll av tekniske anlegg
 • Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører/firma
 • Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • Instruere/lære opp kundens representant og brukere i bruk av eiendommen og anleggene
 • Bistå og samarbeide med øvrige driftsteknikere
 • Etter avtale delta i hjemmevaktordning

Kvalifikasjoner

 • 3-årig videregående utdanning eller tilsvarende
 • Fagbrev innen ett av fagene industrimekaniker, VVS eller maskinfag er ønskelig
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av EBA
 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne sikkerhetsklareres Hemmelig

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og motivert
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Strukturert
 • Ryddig og representativ adferd
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn som Driftstekniker (kode 1136) iht Statens lønnsregulativ
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk på jobben her

Kontaktinfo:

Frank Torkildsen, Avdelingsleder driftsservice 47473507

Geir-Arild Johnsen, Serviceleder Operative anlegg 97049516Vis flere stillinger: