Driftstekniker Høgskolen i Telemark, Porsgrunn


Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,8 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg. Statsbygg har 880 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Statsbygg, region sør med kontor i Porsgrunn, har ansvaret for Statsbyggs eiendommer i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Hovedsakelig høgskoler, fengsler og tinghus med til sammen ca. 400.000 m2 BTA. Regionen har til sammen 60 tilsatte på regionkontoret og eiendommene.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og vi har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Firma Statsbygg
FylkeTelemark
StedPorsgrunn
Søknadsfrist16.11.2015

Statsbygg, region sør, søker etter driftstekniker for tiden ved Høgskolen i Telemark, Porsgrunn. Arbeidsoppgaver ved andre eiendommer i området kan bli tillagt stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til ett godt forhold mellom Statsbygg og leietaker/bruker
 • Gjennomføre vedlikeholds- og driftsoppgaver i henhold til eiendommens internkontrollsystem
 • Systematisk rapportering til driftsleder
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse fra teknisk fagskole eller fagbrev innen byggetekniske fag, fortrinnsvis innen VVS-fag
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg, herunder drift og styring av varme og ventilasjonstekniske systemer
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøp
 • God kunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Førerkort klasse B

Egenskaper

 • Være selvstendig, initiativrik, systematisk og serviceorientert
 • Endrings- og lærevillig og like utfordringer
 • Praktisk orientert med allsidig teknisk forståelse og innsikt
 • Ha godt muntlig og skriftlig språk (norsk)

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 1136 driftstekniker etter statens lønnsregulativ ltr 47-51 (kr 410 500 - kr 437 400). Fra bruttolønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gunstige låne-, pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode utviklingsmuligheter gjennom opplæringstilbud og stipendordning

Kopi av vitnemål og attester ber vi deg ta med ved et eventuelt intervju.

Søk på stillingen her

Kontaktinfo:

Stein Inge Kval-Engstad, eiendomsforvalter, 416 03 883
Jan Dyre Vaa, forvaltningssjef, 934 68 698

Vis flere stillinger: