Driftstekniker Bodø - Salten

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 890 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Firma Statsbygg
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist04.02.2019

Statsbygg har ledig stilling som driftstekniker som inngår i driftsteam for eiendommer i Bodø/ Salten-området. Stillingen har base ved Nord Universitet på Mørkved. Arbeidsoppgavene omfatter drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg, utomhusarealer, samt bistand til leietakere. Noen oppgaver ved andre eiendommer i området vil inngå i stillingen.

Statsbygg ønsker fornøyde kunder, og vi søker etter en medarbeider som er serviceinnstilt, selvstendig og ansvarsfull med gode samarbeidsegenskaper og god ordenssans.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til, og utføre rasjonell drift og vedlikehold av eiendommene
 • Oppfølging av ombyggings- og vedlikeholds-prosjekter
 • Utarbeide og sette seg inn i statusoversikter og tilstandsanalyser for eiendommene, innenfor drift og vedlikehold
 • Oppfølging av klima og energi. ENØK
 • Bestille og følge opp eksterne leveranser i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser
 • Bidra til god kundebehandling og godt samarbeid mellom leietaker og Statsbygg
 • Benytte Statsbyggs FDV-system i det daglige arbeidet

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole/fagbrev innen byggfag, automasjon, varme/ventilasjon, eller byggdrift. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Gode ferdigheter på bruk av IKT-utstyr og systemer som arbeidsverktøy er nødvendig, erfaring med SD-anlegg og bruk av databasert FDV-verktøy er ønskelig
 • Bygningsfaglig interesse og forståelse for moderne drift og forvaltning av eiendom
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg er ønskelig.
 • Førerkort minimum klasse B
 • For tilsetting i stillingen kreves uttømmende politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen, jfr. straffegjennomføringsloven § 8,1

Personlige egenskaper

 • Den rette kandidaten er engasjert, ryddig, systematisk og beslutningslojal
 • Har gode samarbeidsevner, er serviceorientert og løsningsorientert
 • Kandidaten må kunne jobbe godt selvstendig og som del av driftsteam Bodø/Salten
 • Evne til omstilling mellom varierende arbeidsmiljøer fra eiendom til eiendom
 • Trives med en kombinasjon av administrativt og praktisk arbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeiderens og bedriftens behov
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidstøy
 • Mobiltelefonordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Støtte til treningsaktivitet
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ fra kr 442 400,- til kr 488 500,- pr. år. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

Rune Hamlot fung. underdirektør drift og vedlikehold (+47) 48168129

Søk stilling

Vis flere stillinger: