Driftsmedarbeider teknikk

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. St. Olavs Hospital er lokalsykehus for befolkningen i Sør-Trøndelag, men ivaretar også regionale og nasjonale oppgaver. Virksomheten er lokalisert flere steder i fylket med hovedtyngden i Trondheim. Det er ca. 9000 ansatte og et brutto budsjett på 8,2 milliarder kroner. Universitetssykehuset drives integrert med NTNU, og studenter, lærere og forskere er en naturlig del av pasientbehandlingen. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

FirmaSt. Olavs Hospital, allmenn teknikk
FylkeSør-Trøndelag
StedOrkanger
Søknadsfrist18.09.2014

Driftsmedarbeider teknikk - St. Olavs driftsservice, Allmenn teknikk

St.Olavs driftsservice leverer støttetjenester av høy kvalitet til St.Olavs Hospital og andre helseinstitusjoner i Helse Midt-Norge. Organisasjonen ble opprettet i 2003 og består av 11 avdelinger: Allmenn Teknikk, Dokumentasjonssenteret, Kundesenteret, Logistikk og Forsyning, Lønn og Regnskap, Mat & Cafè, Medisinsk Teknisk, Renhold, Steril forsyning, Arbeidsmiljøseksjonen og Pasientreiser.

Fra 01.01.2004 gikk avdelingene over til markedsøkonomi og selger tjenester internt ved St.Olavs Hospital og andre helseinstitusjoner i Helse Midt-Norge. St.Olavs driftsservice har som målsetting å være best på de tjenester som støtter sykehusets kjerneverdier.

Allmenn teknikk har ansvar for drift av bygninger og tekniske installasjoner ved St. Olavs Hospital, totalt 360.000m2 og sysselsetter om lag 100 medarbeidere.

Arbeidssted Orkanger.

Arbeidsoppgaver

 • Driftsmedarbeider Teknikk vil få ansvar for å bistå med drift og utføre planlagt vedlikehold av de tekniske anlegg ifm infrastruktur som er en del av bygningsmassen på Orkanger.
 • Driftsmedarbeider Teknikk vil inngå i driftsteam med ansvar for responstid på tekniske anlegg.
 • Driftsmedarbeider Teknikk vil inngå i teknisk bakvaktsordning etter opplæring.

Kvalifikasjoner

 • Fagarbeider innen elektro, maskin, automasjon.
 • Gode datakunnskaper/erfaring i bruk av SD anlegg.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Samarbeidsvillighet.
 • Omgjengelighet og god serviceinnstilling/evne til kundekontakt.
 • Fleksibilitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Trivelig arbeidsmiljø .
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.

Søk stillingen her

Kontaktinfo:

Mats Hobber, Avdelingssjef, (+47) 99441489

Otto Koch, Seksjonsleder, (+47) 97985332