Driftsleder i Karasjok

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 860 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Region nord med kontor i Tromsø har ansvar for Statsbyggs eiendommer i nordre Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard, totalt ca 290.000 m2. Region nord har til sammen 54 tilsatte på regionkontoret og eiendommene.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og vi har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

FirmaStatsbygg, region nord
FylkeFinnmark
StedKarasjok
Søknadsfrist21.09.2014

Statsbygg, region nord søker etter driftsleder i Karasjok. Arbeidsoppgaver er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene i Karasjok. Kundebehandling er en viktig del av dette. Stillingen er underlagt eiendomsforvalter ved regionkontoret i Tromsø. Eiendomsmassen i Karasjok består av Samisk videregående skole og Sametinget.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre, systematisere og tilrettelegge drifts- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til eiendommens internkontrollsystem
 • Bidra til verdibevarende vedlikehold og drift av bygningsmassen
 • Innkjøp og administrasjon av varer og tjenester
 • Koordinering og oppfølging av leverandører
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra teknisk fagskole, eller fagbrev innen byggtekniske fag
 • Spesielt godt kvalifiserte søkere uten fagbrev kan komme i betraktning
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøp
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy
 • Førerkort, kl. B
 • Søker bør kunne beherske samisk

Språk

 • Norsk
 • Samisk
 • Egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha gode samarbeidsevner
 • Endrings- og lærevillig, og liker utfordringer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bidra til et godt forhold mellom Statsbygg og leietaker/ bruker

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø
 • Et godt og variert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeidernes og Statsbyggs behov
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig boliglån, pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i stillingskode 1137 driftsleder, etter Statens lønnsregulativ, ltr. 45 - 53, for tiden kr. 397.000 - kr. 451.200 pr. år. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.

Søk stillingen her

Spørsmål om stillingen?

Kathrine Julin Pettersen

Eiendomsforvalter

Telefon

916 05 897

Leif Kulseng

Forvaltningssjef

Telefon

992 41 735


Vis flere stillinger: