Driftsleder/driftstekniker Bergen og Bjørgvin fengsel

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 860 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Statsbygg, region vest har kontor i Bergen og har ansvar for Statsbyggs eiendommer i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Totalt forvaltingsareal er ca. 430.000 m². Regionen har 82 ansatte ved kontoret og på eiendommene.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.


FirmaStatsbygg, region vest
FylkeHordaland
StedHylkje
Søknadsfrist30.09.2014

Statsbygg søker etter driftsleder/driftstekniker pt. Bergen og Bjørgvin fengsel. Driftsansatte skal gjennom systematisk arbeid følge opp kunder, leverandører og FDV-system. Oppgavene er selvstendige og mye av arbeidet er organisert som egne prosjekter. Driftsleder/driftstekniker blir en del av teamet på fengselet, som totalt består av 5 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre, systematisere og tilrettelegge drift- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til eiendommens internkontrollsystem
 • Bidra til vedibevarende vedlikehold og drift av bygningsmassen
 • Innkjøp og administrasjon av varer og tjenester
 • Koordinering og oppfølging av leverandører
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Byggteknisk utdannelse, fortrinnsvis elektromontør lavspent (gr. L). Gjerne med kombinasjon høyskole/teknisk fagskole.
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøp
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy
 • Førekort klasse B
 • For tilsetting i stillingen kreves uttømmende politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen, jfr. straffegjennomføringsloven §8,1.

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha gode samarbeidsevner
 • Endrings- og lærevillig, og liker utfordringer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bidra til ett godt forhold mellom Statsbygg og leietaker/bruker

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø
 • Et godt og variert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeidernes og Statsbyggs behov
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig boliglån, pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1137 Driftsleder/1136 Driftstekniker etter Statens lønnsregulativ, ltr. 47-54, for tiden kr 409.700 - kr 458.800. Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. For spesielt kvalifisert kandidat kan høyere lønn vurderes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.

Søk stilling

Spørsmål om stillingen?

Roald Sjursæther

Eiendomsforvalter

Telefon

489 97 870

Asle Tveiterås

Driftssjef

Telefon

992 40 660

Vis flere stillinger: