Driftsingeniør ved Universitetet i Stavanger

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.


Firma Statsbygg
FylkeRogaland
Søknadsfrist25.05.2021

Arbeidsoppgaver

 • Bygg- og eiendomsdrift med hovedvekt på tekniske anlegg
 • Arbeidsledelse
 • Vedlikeholdsplanlegging og oppfølging av vedlikeholdstiltak FDV-dokumentasjon og rutiner i samsvar med internkontrollsystemet
 • Bestilling/avrop på rammeavtaler/serviceavtaler
 • Oppfølging av rammeavtaler/serviceavtaler og andre leverandører
 • Fakturabehandling
 • Daglig oppfølging av leietaker
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og bidra med fagkunnskap ovenfor interne og eksterne
 • Bidra aktivt til at Statsbygg når sine mål innenfor bl.a. miljø, ENØK og digitalisering av eiendommene
 • HMS- og ROS-analyser

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning på bachelornivå innenfor fagområdet byggteknikk eller VVS. Fagskoleingeniør/teknisk fagskole kan også vurderes.
 • Er ønskelig med relevant erfaring innenfor drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Erfaring med arbeidsledelse
 • Gode ferdigheter og erfaring med daglig bruk av IKT-baserte system og utstyr er nødvendig
 • Tverrfaglig forståelse og interesse for moderne drift og vedlikehold av eiendom
 • Vilje til å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdrift
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Trives med å administrere og koordinere driftsoppgaver
 • Evnen til å være fleksibel og kunne tilpasse seg endringer raskt
 • Evnen til å samarbeide og skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal
 • Opptatt av effektivitet, optimalisering og gjennomføring

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i tverrfaglig miljø med gode utsikter for faglig og personlig utvikling
 • Pensjons- og forsikringsordninger og boliglån gjennom Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger, f.eks. støtte til treningsaktiviteter
 • Stillingen blir lønnet fra kr 520 000,- til kr 660 000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Kontaktinformasjon

Tom Vebner

underdirektør

901 03 708

Søk stilling

Vis flere stillinger: