Veidekke tapte i lagmannsretten i saken om korte frister i Lyshorntunnelen. Foto: Geir Brekke / Statens vegvesen

Veidekke tapte i lagmannsretten i saken om korte frister i Lyshorntunnelen. Foto: Geir Brekke / Statens vegvesen

Dom: Vegvesenet brøt byggherreforskriften på E39 Svegatjørn-Rådal – Veidekke tapte likevel i retten

Lagmannsretten slår fast Statens vegvesen brøt byggherreforskriften ved å sette for kort frist på E39 Svegatjørn-Rådal, men dømmer fullt ut i Vegvesenets favør mot Veidekke Entreprenør.