Dødt løp på Rv 2 Kløfta - Nybakk

Det skiller 177.000 kroner mellom de to laveste tilbyderne på Entreprise E7 Ulvedalsbekken øst - Lund på Rv 2 i Ullensaker kommune.

Lavest ligger Halvard Huser på 27.700.298 millioner kroner, mens NCC Construction har 27.877 millioner kroner. Mesta har 28.538.349 og Peab har høyeste tilbudssum med 31.440.502 millioner kroner. Prosjektet omfatter uttrauing og veifyllinger inkl. forsterkningslag mellom profil 15030 og 16650, med etablering av drens-. og overvannssystem på strekningen. Bygging av spennarmert bru med lengde 45 meter som fundamenteres på stålrørspeler til fjell. Rv 2 Kløfta - Nybakk har en total lengde på ca 10,5 km ny vei. Det skal bygges 11 bruer og kostnadsoverslaget er 620 millioner kroner. (2005).