Doblet overskudd i norske selskaper

Norske ikke-finansielle aksjeselskaper fikk et overskudd på 258 milliarder kroner i 2004. Det er mer enn dobbelt så mye som i 2003, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2003 var det samlede årsresultatet 120 milliarder kroner. Det er selskaper innen samferdsel og olje- og gassutvinning som har bidratt mest til den positive utviklingen, ifølge SSB. Samlet driftsresultat for ikke-finansielle aksjeselskaper økte fra 231 milliarder kroner i 2003 til 330 milliarder kroner i 2004. Resultatveksten fører til bedring i aksjeselskapenes nøkkeltall, som måler lønnsomhet. Driftsmarginen gikk opp fra 9,5 prosentpoeng til 12,4 fra 2003 til 2004. Avsatt utbytte økte med 65 prosent til nesten 200 milliarder kroner i 2004. Samtidig ble nesten 26 milliarder avsatt til egenkapital. Statistikken omfatter 136.847 aksjeselskaper i Regnskapsregisteret i Brønnøysund, men ikke banker og finansieringsselskaper.