DNB Storgata 12

Prosjektleder Kjell Finøen i Backe Romerike. Foto: Arve Brekhus

På cirka ti måneder har Backe Romerike bygget et nytt kontorbygg midt i Jessheim sentrum som snart skal huse DNBs virksomhet i byen. Prosjektet er på rundt 1.000 kvadratmeter og er bygget helt inntil flere bevaringsverdige bygg, og som en sammenhengende del av Jessheim Storsenter.

Fakta

Sted: Jessheim

Prosjekttype: Næringsbygg

Byggherre: Jessheim Storsenter AS

Prosjekterings- og prosjektledelse: Harald Kværner Eiendom

Totalentreprise i samspill: Backe Romerike

Kontraktstørrelse: 35 millioner kroner eks. mva.

Størrelse: 1.000 kvadratmeter

Arkitekt/landskapsarkitekt: Arconsult Ove Bøe

Rådgivere: RIB: Plan 1 l RIG: Løvlien Georåd l RIBr: Norconsult l RIE: Hallås l RIV: Techno Team Prosjekt

Underentreprenører/leverandører: Riving, grunn- og utomhusarbeider: Sigurd Furulund Maskin l Stålarbeider: Byemark Stål l Mur, puss og flis: Rolf Holm l Fasade: Alunor l Byggevarer: Maxbo Proff l Glass/alu-arbeider: H-Fasader Glassteam l Tredører og ståldører: Optimera l Lås og beslag: Ingeborg Beslag & Låssystemer l Tekking: HesselbergTak l Blikkenslager: RS Blikk l Rekkverk/glasstak: Jotne Ankers l Maler og gulvbelegg: Artea l Himling/innvendige glassvegger: Moelven Modus l Kjøkken: Sigdal l Kjerneboring: Proriv l Branntetting: Firesafe l Solavskjerming: Nerligruppen l Gass: Alfa Olis Gass & VVS l Stillas: Christiania Stillas l Oppmåling: Geoplan 3D l Heis: Schindler l Vareheis: Heisplan l Rørlegger: GK Rør l Elektro: Nordengen l Ventilasjon: Techno Team Prosjekt

Byggherre for utbyggingen er også nettopp Jessheim Storsenter AS og Harald Kværner AS.

Utbyggingen av næringsbygget mot Storgata er en utvidelse av Storgata 12 mot Storgata 14. Den sammenhengende utbyggingen har to ulike uttrykk. Bygningsvolumet som vender ut mot Storgata har en mer tradisjonell stil med skråtak og lys teglstein og klassiske detaljer. Den andre delen omfatter det største volumet av utbyggingen, har et mer moderne formspråk, med fasade-elementer av aluminium og kompositt-materialer og flatt tak. Hele utbyggingen har samme dimensjon som omkringliggende bygg i Storgata.

Tre etasjer

Bygget er på tre etasjer, der første etasje delvis ligger under bakken. Prosjektet omfatter også en carport i første etasje med plass til fire biler. I utbyggingen er det også etablert et indre gårdsrom mellom Storgata 10 og 12. Planen er å kunne benytte gårdsrommet som en del av dagens restaurant som mulig uteservering. Selve restauranten er nå under opprusting, og blir ferdigstilt på et senere tidspunkt.

Det nye næringsbygget hadde byggestart ved årsskiftet i fjor, og bygget ble overlevert byggherren i slutten av oktober. Utbyggingen ble gjennomført i en samspillskontrakt med åpen bok, hvor Backe Romerike har tatt hånd om det meste fra a til å.

– Prosjektgjennomføringen har gått helt etter planen, og vi kunne overlevere foran tidskjema, forteller prosjektleder Kjell Finøen i Backe Romerike. Dette gir en byggetid på rundt ti måneder.

– En kort byggetid har ikke vært den store utfordringen, men vi har bygget på en trang tomt midt i Jessheim sentrum, med full drift rundt oss, ikke minst inn mot storsenteret som har hatt vareleveransene kloss inntil byggeplassen. Men med god planlegging har vi kommet i mål på en god måte, mener Finøen.

– Noe av årsaken til en god gjennomføring ble sikret ved et tett og godt samarbeid mellom entreprenør og byggherre, og vi klarte å løse alle utfordringer underveis, legger Finøen til.

Utbyggingen har en kostnad på rundt 35 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift.

Bygget skal inneholde kundemottak, kontorplasser samt ulike fellesarealer. Plan 1 vil bestå av blant annet tekniske rom, garderober, toaletter, sykkelparkering og parkering. Plan 2 og 3 vil inneholde kontorlokaler med tilknytning til omkringliggende bygg.

Spesiell fasade

Det nye bygget har plasstøpt kjeller med betongelementer som etasjeskillere. Fasaden på bygget som vender ut mot Storgata har lys teglstein og skråtak med takstein av tegl. Den øvrige bygningskroppen har fasadeelementer.

– Fasadelementene er i seg selv unike, og er en kombinasjon av komposittmaterialer og aluminium. Det gir et spesielt utrykk, og fargene skifter alt etter hvilket lys som treffe fasadelementene, sier han. Taket på denne bygningskroppen er flatt og tekket med membran.

På tomten sto tidligere et gatekjøkken som er revet, og grunnen besto for det med meste av sand.

Finøen forteller at det er bra kvaliteter i prosjektet, og ikke minst er det lagt litt ekstra ressurser i fasadene, slik at de skal stå seg godt mot de omkringliggende områder.

– Vi er meget godt fornøyd med resultatet av utbyggingen, legger Finøen til.

Bygget skal etter planen åpne og tas i bruk av DNB 27. november. Finøen forteller at ikke de har hatt HMS-hendelser som har medført skade med fravær, og at de på topp var rundt 40 personer i arbeid på prosjektet.

– Vi har brukt både egne fagarbeidere og innleide ressurser samt underentreprenører på flere fag, påpeker Finøen.