Distriktssjef i Region Sørvest

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2200 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

Se også www.mef.no

Firma Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
FylkeAgder
Søknadsfrist08.06.2020

Distriktssjefen inngår i MEF Region Sør-Vest som består av Agder og Sør-Rogaland med regionskontor i Stavanger, samt to opplæringskontorer, ett for Agder og ett for Sør-Rogaland. Stillingen er utfordrende og gir gode utviklingsmuligheter for den rette personen. Kontorsted i Kristiansand.

Arbeidsoppgaver

 • Tett kontakt med og oppfølging av medlemsbedriftene.
 • Planlegging og gjennomføring av medlemsmøter, kurs, seminarer og fagsamlinger.
 • Ta initiativ og følge opp næringspolitiske saker som er viktige for medlemsbedriftene.
 • Bygge opp og vedlikeholde kontakt med offentlige og private byggherrer.
 • Veiledning til og rådgivning av medlemsbedriftene innen arbeidsgiverspørsmål, bruk av bransjens norske standarder, kontraktforståelse og lignende. Fagfeltet vil variere avhengig av kandidatens kompetanseområde.
 • Sekretæroppgaver for MEFs fylkesavdeling, tett samarbeid med tillitsvalgte.
 • Samarbeid om fellesprosjekter i regionen.
 • Tilrettelegge for og avholde kurs i regi av MEF-skolen innen anleggs- og bergfagene.

Ønskede kvalifikasjoner

 • En dyktig leder med relevant utdanning.
 • Bransjeerfaring er en fordel.
 • Innsikt og kompetanse i næringspolitisk arbeid.
 • Selvstendig og strukturert og samtidig en god, fleksibel teamarbeider.
 • God kompetanse i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
 • Resultatorientert, utadvendt, initiativrik og tillitvekkende.
 • Forelesererfaring.

Distriktssjefen rapporterer til regionsjefen. I samarbeid med regionsjefen og ledelsen ved Servicekontoret i Oslo vil du være et viktig kontaktledd til offentlige myndigheter, oppdragsgivere og skoleverket. Du skal være initiativtaker i saker som angår bransjen.

For stillingen gjelder

 • konkurransedyktige betingelser
 • gruppelivs- og pensjonsforsikring
 • telefon- og bilordning
 • reise- og møtevirksomhet utenfor ordinær arbeidstid
 • tilbud om opplæring og kurs

For nærmere opplysninger kontakt regionsjef Marie Oftedal tlf. 95240482.

Skriftlig søknad med CV merket ”distriktssjef” sendes innen 08.06.20 til firmapost@mef.no

Vis flere stillinger: