Distriktssjef for MEF Troms

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiver-organisasjon for anleggsbransjen og beslektet virksomhet. MEF har 2100 medlemsbedrifter rundt om i landet. MEF driver et utstrakt næringspolitisk arbeid, vi har en stor kurs- og skolevirksomhet, og gjennom Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) rekrutterer vi lærlinger til bedriftene. MEF har ca. 70 ansatte som er lokalisert rundt om i landet. Forbundet har egen hovedavtale med LO, samt to landsdekkende tariffavtaler.

Firma Jobzone for MEF - Maskinentreprenørenes Forbund
FylkeTroms
Søknadsfrist22.10.2018

Distriktssjefen rapporterer til regionsjefen i Bodø. I samarbeid med regionsjefen og ledelsen ved servicekontoret i Oslo vil du være et viktig kontaktledd til offentlige myndigheter, oppdragsgivere og skoleverket. Du skal være initiativtaker i saker som angår bransjen.

Arbeidsoppgaver

 • Tett kontakt med, veiledning og oppfølging av medlemsbedriftene
 • Planlegging og gjennomføring av medlemsmøter, kurs, seminarer og fagsamlinger
 • Ta initiativ og følge opp næringspolitiske saker som er viktige for medlemsbedriftene
 • Bygge opp og vedlikeholde kontakt med offentlige og private byggherrer
 • Sekretæroppgaver for MEFs fylkesavdeling i Troms, tett samarbeid med tillitsvalgte
 • Tilrettelegge for og avholde kurs i regi av MEF-skolen innen anleggs- og bergfagene
 • Noe reise- og møtevirksomhet utenfor ordinær arbeidstid

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • En dyktig leder med relevant utdanning, teknisk fagskole, ingeniørskole el. lign.
 • Bransjeerfaring innen anleggsnæringa
 • Innsikt i og kompetanse fra næringspolitisk arbeid
 • Selvstendig og strukturert og samtidig en god, fleksibel teamarbeider
 • God kompetanse i bruk av IKT
 • Forelesererfaring
 • Resultatorientert, utadvendt, initiativrik og tillitvekkende

Språkkunnskaper

 • Flytende norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gruppelivs- og pensjonsforsikring
 • Telefon- og bilordning
 • Opplæring og kurs

For nærmere opplysninger kontakt regionsjef Martin Grønnslett tlf. 95845050 eller Jobzone ved Grete Wilsgaard tlf. 90866924.

Søk stilling