Rikshospitalet i Oslo. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Disse skal utforme det nye Rikshospitalet

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 27. november oppstart av forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. Multiconsult har med seg LINK arkitektur, Fabel Arkitekter, Bølgeblikk Arkitekter og Erichsen & Horgen AS som underleverandører.

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen og Multiconsult signerte i august prosjekteringskontrakten som omfatter forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. I avtalen ligger også opsjon på detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Fra august er det arbeidet med forberedende aktiviteter i hovedsak knyttet til revidert planforslag i reguleringssaken, skriver LINK Arkitektur i en pressemelding.

- Vi er så stolte over at vi sammen med våre samarbeidspartnere ble valgt til denne oppgaven som er et av Europas mest spennende sykehusprosjekter. LINK vil bidra med halvparten av arkitekturressursene i prosjektet og får totalansvar for landskapsarkitektur. Vi er allerede dypt involvert i tilpasningen av prosjektet og gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med hele byggherrens organisasjon, sier Mette Dan-Weibel, Director Healthcare i LINK Arkitektur i meldingen.

- Vi er stolte av å få oppdraget med å levere prosjekteringstjenester og få muligheten til å bidra til videreutviklingen av Oslo universitetssykehus med et nytt moderne og utvidet Rikshospital. I tilbudet har vi vektlagt vårt faglig sterke team og samhandlingskompetanse. Vi er innstilt på å gjøre vårt ytterste for at både byggherre, ansatte og brukere av sykehuset får et godt og funksjonelt sykehus, sier Geir Juterud, konserndirektør i Multiconsult i en egen pressemelding.

Multiconsult og LINK Arkitektur viderefører samarbeidet med partnere fra tidligere prosjekter som nytt sykehus i Drammen, Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Campus Ås. Fellesnevneren for disse prosjektene er at de har vært store og komplekse, og hvor det har vært svært viktig å svare ut brukerbehovene på en god måte.
Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale funksjoner samles i et regionsykehus, og med lokalsykehusfunksjoner for enkelte bydeler. Videreutviklingen av Rikshospitalet er planlagt med et bruttoareal på cirka 140.000 kvadratmeter, inklusive universitetsareal og erstatningsareal for bygg som rives. Godkjent styringsramme for nytt sykehus er cirka 15,4 milliarder kroner.