Norges lengste bruspenn, Hardangerbrua. Prosjekteringen er utført som et samarbeid mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Norconsult. Foto: Norconsult

Disse skal kontrollere bruer for Statens vegvesen

En rekke rådgivere har vunnet rammeavtaler for kontroll og godkjenning av betongbruer, stålbruer og trebruer som Statens vegvesen har utlyst.

Statens vegvesen forteller at dette er en rammeavtale for kontroll og godkjenning av arbeidsgrunnlag for bruer og andre bærende konstruksjoner. Kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner er en myndighetsoppgave tillagt Vegdirektoratet.

Leverandørenes oppdrag består av å utføre uavhengige tredjepartskontroller av prosjekteringsmaterialet på bestilling fra Vegdirektoratet v/Kontroll og godkjenning.
Denne rammeavtalen er delt opp i tre delkontrakter, delkontrakt A: Betongkonstruksjoner, delkontrakt B: Stål- og samvirkekonstruksjoner og delkontrakt C: Trebruer.

Rammeavtalen har en varighet på 2 år fra mars 2021 til mars 2023 med opsjon for forlengelse i 1+1 år.

Kontraktens estimerte omfang er på 120-180 millioner kroner fordelt på alle oppdrag over 4 år (2+1+1 år).

Innstilte leverandørene er som følger:
Delkontrakt A:

 • Aas-Jakobsen AS
 • Norconsult AS
 • Multiconsult Norge AS
 • Structor Oslo AS
 • AFRY
 • Rambøll Norge AS
 • Sweco Norge AS
 • COWI AS

Delkontrakt B:

 • Norconsult AS
 • Multiconsult Norge AS
 • Aas-Jakobsen AS
 • COWI AS

Delkontrakt C:

 • Norconsult AS
  Multiconsult Norge AS

PS! Opprinnelig stod det at det bare var Norconsult som hadde vunnet disse kontraktene, men Multiconsult har også fått dette oppdraget. Artikkelen ble rettet kl. 09.50 onsdag 3. februar. Onsdag ettermiddag sendte Vegvesenet ut en melding der de gjør rede for alle kontraktene. Artikkelen ble rettet igjen etter dette.