Ill. Statens vegvesen

Disse seks vil bygge E39 Betna - Hestnes

Seks entreprenører har meldt sin interesse for totalentreprisen på 13 kilometer ny vei mellom Betna og Hestnes, på E39-strekninga Molde - Trondheim.

Fristen for å melde sin interesse for tilbudskonkurransen gikk ut klokken 12 mandag, og følgende entreprenører har søkt om prekvalifisering:

- Bertelsen & Garpestad AS
- China Communications Construction Company Ltd.
- Eiffage Gènie Civil
- Hæhre entreprenør AS
- Johs. J. Syltern AS
- Peab Anlegg AS

Strekningen Betna-Hestnes, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter prosjektering, samt bygging av 12 konstruksjoner og 12,8 kilometer ny europavei. Det meste av den nye veien vil ligge utenfor dagens vei. Totalentreprisen har en beregnet byggetid på cirka tre år.

- Interessen for arbeidet er svært god, og vi skal nå gå grundig igjennom de innkomne søknadene om prekvalifisering. Vi har gode kandidater på lista, og vi ser frem til å få til en god konkurranseprosess ut over våren og sommeren. Går alt etter planen, vil byggearbeid på strekninga kunne starte opp mot slutten av året, sier prosjektleder Odd helge Innerdal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Nå skal leverandørenes dokumentasjon og kvalifikasjoner sjekkes, og deretter blir det konkurranse med forhandling for de tre entreprenørene som blir med videre til denne fasen. Anskaffelsesprosessen er forventet å være ferdig utpå høsten, med antatt kontraktsignering i oktober.

Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen vil gi 26 kilometer ny vei med gul midtlinje. Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen (er i gang med bygging) og E39 Staurset-Stormyra vil redusere avstanden på strekningen med fem kilometer og reisetiden med sju minutter.